Mooie preiprijzen aan vooravond nieuwe oogst

02-06-2016 | |
Mooie preiprijzen aan vooravond nieuwe oogst
Mooie preiprijzen aan vooravond nieuwe oogst

De prijs voor prei is vanaf half april behoorlijk opgelopen, van gemiddeld 40 cent per kilo, naar rond 1 euro nu. Deze ontwikkeling kwam op het conto van prei uit de bewaring. De vraag is of dit niveau gehandhaafd kan blijven.

Volgens REO Veiling valt een deel van de huidige prijsvorming te verklaren uit de royale vraag van exportmarkten, en het voor de consumptie van prei gunstige weertype in eigen land. Daarnaast bestaat het vermoeden dat concurrenten met jonge prei uit landen als Spanje en Portugal en ook Frankrijk wat later aan de markt zullen zijn, en dat met lagere volumes. “Het afgelopen jaar was voor de Belgische preitelers niet verkeerd, en het huidige prijsniveau is een mooie basis voor de eerste prei uit eigen land”, aldus de REO-woordvoerder.

‘Bang om te vragen’

Bij verschillende telers in Nederland krijgt hij alom bijval, wel met de kanttekening dat de huidige prijsvorming niet meer dan passend is. “Half april was er minder prei beschikbaar als nu, maar niemand durfde geld te vragen. Iedereen was toen bang met zijn product te blijven zitten, maar de kwaliteit was toen al beter. Aan de schoningsband is nu veel arbeid nodig, voor prei die vaak aan de fijne kant is.” De genoemde kritiek over de prijsvorming wordt vaker geventileerd. Half april deed prei in de vrije handel 50 tot 60 cent.

De vraag was de afgelopen weken goed, onder andere vanuit Frankrijk en enkele landen in Oost-Europa, waaronder Polen. Daar liep de vraag ook nog behoorlijk door, ondanks de voor deze markt behoorlijke prijzen. Een handelsbron: “Poolse handelaren zoeken ook nu nog prei in onze regio. Ze hebben daar een voor prei nadelige winter gehad, dat zal ook nog wel even door blijven ijlen.”

Groeizaam

De sector rekent erop dat de prijsvorming nog even op het huidige niveau blijft. Deze week zijn de eerste telers begonnen met de oogst van de vroegste prei, dus het aanbod zal niet direct overlopen. Maar vanaf de volgende week gaat het er waarschijnlijk anders uitzien. Als gevolg van het groeizame weer in de voorbije twee weken zal de productie in Nederland, België en in Duitsland flink gaan oplopen. Voorwaarde is wel dat de teelten zich goed blijven ontwikkelen. Volgens een adviseur is dat nog maar de vraag. Veel vroeg geplante prei heeft volgens hem stress opgelopen doordat de bodemomstandigheden rond het planten soms erg slecht waren, door nattigheid en een lage temperatuur. Later plantingen kregen snel te maken met flinke nachtvorsten. “Die gewassen hebben vaak al de nodige stress gehad. Je ziet dat niet aan de buitenkant, maar er is wel een verhoogde kans op schot. Het zou me niet verwonderen dat veel plantingen vanaf half juni en in juli om die reden niet volledig kunnen uitgroeien.”

Verwachting: aantrekkende aanvoer, prijzen onder druk.

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer