Minder miljoenen naar GMO en Schoolfruit

19-05-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Sorteren van aubergines. - Foto: Ank van Lier
Sorteren van aubergines. - Foto: Ank van Lier

In 2020 ontvingen Nederlandse producentenorganisaties € 16 miljoen aan Europese GMO-gelden. Dat is lager dan 2019.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het ministerie van LNV, dat verantwoordelijk is voor toekenning en controle van EU-steun voor groenten en fruit. De Europese regeling Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit (GMO) is de belangrijkste regeling voor de producentenorganisaties met een toekenning van € 16 miljoen in 2020.

Kompany en Oxin Growers kregen in 2020 minder GMO-steun toegekend, terwijl Growers United (DOOR) en Fossa Eugenia meer ontvingen dat jaar. De fluctuatie lijkt het gevolg van corona en reeds ingezette programma‘s. Opvallend is dat Fruitveiling Zuid-Limburg vorig jaar geen GMO-subsidie ontving.

Ingeboet

De GMO-regeling heeft de laatste jaren sterk aan betekenis ingeboet. Door strengere eisen zijn veel verenigingen afgehaakt en is het lastiger investeringen of uitgaven in het subsidieprogramma onder te brengen. Zo is de regeling nu nog maar € 7 miljoen ruimer dan het programma Schoolfruit.

Ook hier was in 2020 een daling zichtbaar voor uitgekeerde gelden. Dat komt mogelijk door het verschuiven van de regeling tot het tweede helft van het schooljaar; een gevolg van corona. Ook hier valt op dat in 2020 één leverancier niets ontving. Het zou gaan om Haanex.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer