MEI-geld te snel ingezet bij innovatie kas

15-05-2013 | |
MEI-geld te snel ingezet bij innovatie kas

Geld uit de regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI) is te snel ingezet bij teveel kassen met experimentele techniek, vooral de semi-gesloten kas.

Ook zijn veel goedgekeurde projecten (nog) niet gerealiseerd. Vooral in het begin van de regeling zijn veel projecten ondersteund die nog erg experimenteel waren. In deze vroege fase van een innovatie kan het zelfde leereffect bereikt worden met een geringer aantal projecten. Dat is één van conclusies uit de evaluatie van de regeling die ruim vijf jaar bestaat. In totaal is in die periode voor 148,3 miljoen euro aan subsidie toegekend, waarvan 58,6 miljoen euro voor de semi-gesloten kas en 51 miljoen euro aan aardwarmte blijkt uit overzicht. Bij aardwarmte was daarvan eind 2012 nog maar 11 miljoen euro daadwerkelijk uitgekeerd. Bij semi-gesloten kassen is vrijwel de helft uitgekeerd.

Na vijf jaar zijn er 74 projecten gerealiseerd. Daar staat tegenover dat er 48 projecten na goedkeuring zijn ingetrokken en 78 projecten nog niet zijn gerealiseerd, maar hebben wel een goedkeuring.

Uit de evaluatie volgt de aanbeveling dat de regeling meer zou moeten aansluiten bij het programma Kas als Energiebron. Voor ieder innovatief spoor zou bepaald moeten worden wat voor projecten in welke aantallen ondersteund moeten worden en welk budget daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Daarbij moet niet altijd vastgehouden worden aan minimale CO2-besparing.

De evaluatie is uitgevoerd door energiekoepel ECN en bureau De Gemeynt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Ook het Productschap Tuinbouw werd bij het onderzoek betrokken.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer