Doorgaan naar artikel

Markt: Witlofprijs is dubbeltjeswerk

Januari was een erg slechte maand voor witlof en dat lijkt niet te verbeteren. Als de markt haar werk doet, is ‘overproductie’ de echt harde reden voor deze situatie.

Aan de kwaliteit van het aangevoerde lof ligt het in ieder geval niet, want die is gewoon goed, meldt een deskundige van veiling BelOrta. ‘Goed’ geldt echter ook voor de lofproductie in Nederland, België en Frankrijk. Juist in deze twee laatste landen is dat een verbetering gebleken ten opzicht van de voorbije jaren. Het maakt dat het aanbod van alle kanten wel goed is, aldus een BerlOrta-verkoper. “Daarom zijn voor iedereen de afzetmogelijkheden wat lastiger, met druk op de prijs.”

Daarnaast wijst hij op het uitblijven van echt winterweer, wat de consumptie bevordert. Over het idee van hogere producties als huidige prijsverstoorder wordt overigens verschillend gedacht. Andere bronnen wijzen erop dat sommige partijen het buitengewoon goed doen, maar ook wel worden afgewisseld met tegenvallende partijen, door averij in de teelt of rond het rooien.

Populariteit onder druk?

In een eerder prijsbericht werd gewezen op enkele trekbedrijven in Vlaanderen die waren uitgebreid of nieuwbouw hadden gedaan. Het kan echter niet zo zijn dat deze verandering(en) werkelijk iets teweeg brengen in de marktverhoudingen. Zo ook de organisatieverschuivingen rond Tolpoort/The Greenery. Ervan uitgaande dat het aantal trekbakken dat jaarlijks wordt opgezet de laatste jaren min of meer stabiel is, komt dit jaar wellicht meer dan voorheen aan de orde dat de populariteit voor witlof toch wat onder druk staat. Het volume waarmee de markt de afgelopen 2 à 3 jaar goed bediend kon worden, was misschien toch aan een plafond. Wellicht zijn het aanbod en de vraag naar witlof en de ontwikkelingen daarin (weer) een grondig onderzoek waard. In het verlengde daarvan: wellicht is de tijd ook weer rijp voor een hernieuwde promotie voor witlof.

Prognose: aanhoudend sombere vooruitzichten.

Bekijk meer

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin