Doorgaan naar artikel

LNV verlaagt CO2-heffing glastuinbouw naar € 2 miljoen

Luchtontvochtiging in kassen is een energie- en watermaatregel. - Foto Peter Visser.

Luchtontvochtiging in kassen is een energie- en watermaatregel. - Foto Peter Visser.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een CO2-heffing aan de glastuinbouw van circa € 30 miljoen teruggebracht naar maximaal € 2 miljoen.

Dat is het gevolg van een correctie van de CO2-doelen voor de glastuinbouw over 2018. Dat besluit was al bekend, maar niet hoe hoog de correctie in euro’s is. De glastuinbouw mocht in 2018 circa 4,8 megaton CO2 uitstoten, maar is daar dat jaar overheen gegaan. Een correctie van dat plafond is toch terecht, omdat aan de voorwaarden voor correctie is voldaan, stelt Glastuinbouw Nederland.

LNV-minister Henk Staghouwer geeft in antwoorden op Kamervragen aan dat kan worden gecorrigeerd als het WKK-gebruik verregaand verandert, of het glasareaal verregaand wijzigt. Dan zijn de CO2-doelen niet juist gekozen. Aan die voorwaarde is voldaan.

Investeringscapaciteit

Dat de minister de correctie op de heffing toepast, lijkt ook ingegeven om de investeringscapaciteit van de bedrijven niet te verzwakken. In april gaf hij een Tuinbouwbrief uit met een pakket maatregelen om versneld te verduurzamen. Dat vergt veel investeringen van bedrijven en steun van de overheid.

In plaats van een CO2-heffing (2018) van tussen de € 29 en € 31 miljoen, wordt dus een aanzienlijk lagere heffing opgelegd van maximaal € 2 miljoen. Ook voor 2019 en 2020 is een correctie van het plafond doorgevoerd. Wat daarvan de financiële consequenties zijn, wordt niet in de antwoorden gezegd.

Beheer
WP Admin