Landbouwraad Ethiopië klaar om bedrijven te helpen

05-11-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Kruidenteelt op het Ethiopisch-Nederlandse bedrijf Jittu.   foto: Ton van der Scheer
Kruidenteelt op het Ethiopisch-Nederlandse bedrijf Jittu. foto: Ton van der Scheer

In Ethiopië loopt de binnenlandse onrust op. De in augustus aangetreden Nederlandse landbouwraad Meeuwes Brouwer staat klaar om bedrijven te ondersteunen.

Ethiopië is mede door het autoritair regime al sinds 25 jaar een relatief stabiel land. Nederlandse bedrijven in de tuinbouw en zuivel hebben er sinds de jaren 90 van de vorige eeuw flink geïnvesteerd.

Om de landbouwproductie te verhogen, is hoogwaardig uitgangsmateriaal nodig. Nederlandse zaadbedrijven zijn daar uitermate goed in.

Juist de democratisering onder de twee jaar geleden aangetreden president Abiy Ahmed zorgt echter voor toenemende onrust. Die speelt zich onder meer af in de centraal in Ethiopië gelegen regio Oromia, waar de meeste Nederlandse agrarische belangen zich ook concentreren. De nu zelfs dreigende oorlog in de noordwestelijke regio Tigray heeft minder directe gevolgen, maar beïnvloedt het ondernemersklimaat uiteraard wel.

Diversiteit is risicofactor

“De Ethiopische bevolking van 110 miljoen mensen is verdeeld over zo’n tachtig verschillende etnische groepen. Dat is een risicofactor”, erkent landbouwraad Meeuwes Brouwer in een interview op de LNV-website Agroberichten Buitenland. “Die diversiteit kan tot spanningen leiden. Sociale onrust heeft impact op buitenlandse investeringen. Als landbouwraad heb ik daar geen invloed op; ik kan wel bedrijven ondersteunen als dat nodig is.”

Zelfde sectoren en bedrijven

Brouwer was eerder landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Moskou en bekleedt sinds augustus dezelfde functie in Addis Abeba. Een enorme overgang, beaamt hij. Tegelijkertijd ziet Brouwer een opvallende gelijkenis. De agrarische sectoren die perspectief hebben, zijn in de twee landen dezelfde: tuinbouw, zuivel en pluimvee. Nederlandse bedrijven die in deze drie sectoren in Ethiopië actief zijn, kwam hij ook tegen in Rusland. Hij ziet bijvoorbeeld de zelfde zaadbedrijven voorbijkomen. “Ik ken het netwerk al. Dat is reuze handig.”

Hiërarchische structuur

Hij ziet trouwens nog een overeenkomst tussen Rusland en Ethiopië. “In beide landen is sprake van een top-downstructuur. Besluiten worden op het hoogste niveau genomen en lagere overheden moeten deze uitvoeren. Decennia geleden heeft de Sovjet-Unie hier veel invloed gehad. Dat zie je nog terug in de hiërarchische overheidsstructuur. Ik geef daar geen oordeel over, maar het beïnvloedt wel mijn werk. Om dingen voor elkaar te krijgen voor de Nederlandse agrofoodsector is het nodig om te netwerken in de hoogste regionen.”

Voedselverliezen en agrologistiek

De landbouwraad wil zich komende jaren vooral richten op die drie sectoren. Daarnaast wil hij activiteiten ontplooien in een thema dat alle landbouwsectoren overstijgt, namelijk agrologistiek. “Er gaat enorm veel voedsel verloren in de keten. Terugdringing van die verliezen leidt onmiddellijk tot meer voedselzekerheid. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen lopen hierin voorop qua kennis en technologie. Ik leg nu contacten met de Wereldbank, FAO en de EU-delegatie om te onderzoeken welke ondersteunende rol Nederland kan spelen bij het verbeteren van de logistiek in de keten.”

Van ontwikkelingssamenwerking naar handel

Brouwer gelooft in de transitie in het buitenlandse beleid van Nederland: van ontwikkelingssamenwerking naar handel. “Laat ik een voorbeeld geven. Om de landbouwproductie te verhogen, is hoogwaardig uitgangsmateriaal nodig. Nederlandse zaadbedrijven zijn daar uitermate goed in. Zij gaan investeren in dit land als hun kwekersrechten goed zijn beschermd en het testen en registeren van nieuwe variëteiten transparant en soepel verloopt. Ik kan daar een rol bij spelen door te overleggen met de autoriteiten hier. Commerciële handel komt niet alleen deze bedrijven ten goede, maar ook de positie van de kleine boeren.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer