Doorgaan naar artikel

Energiemonitor: Kassen sparen CO2 en vergroten energie-efficiëntie

Meer ledlicht en energieschermen verlagen het energieverbruik in de glastuinbouw. - Foto: Ton van der Scheer

Meer ledlicht en energieschermen verlagen het energieverbruik in de glastuinbouw. - Foto: Ton van der Scheer

Voor het eerst sinds 2014 is de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2022 scherp gedaald, blijkt uit de Energiemonitor. Dat heeft alles te maken met de aardgasprijs die dat jaar piekte.

De CO2-emissie van de gehele glastuinbouwsector in Nederland nam fors in 2022 af met 25% naar een totale uitstoot van 4,9 Mton. Dat blijkt uit de jaarlijkse Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2022 van Wageningen Economic Research. Het totale energieverbruik nam met 27% af, als reactie op de sterk verhoogde aardgasprijzen.

De CO2-emissie van de teelt per vierkante meter na temperatuurcorrectie nam zelfs af met 30%. Omdat deze indicator geen invloed ondervindt van buitentemperatuur, sectorareaal en elektriciteitsverkoop komt het lagere energiegebruik in 2022 hierin sterker naar voren.

Efficiënter met energie per eenheid product

Ook per eenheid product scoort de glastuinbouw in 2022 aanmerkelijk gunstiger op energie-efficiëntie. Die efficiëntie nam de laatste jaren juist af, onder meer door meer belichte winterteelt .Ten opzichte van 2021 nam het energiegebruik per product echter met 30% af. Ten opzichte van 1990 is de teelt zelfs 70% energie-efficiënter.

Nog aantal CO2-uitstootverhogende factoren

De verminderde uitstoot is vooral bereikt door het verschuiven en extensiveren van de teelt en het sterk toegenomen gebruik van energieschermen en energiebesparende ledlampen in plaats van Son-T-lampen.

Er waren wel factoren die een verhogende invloed hadden op de uitstoot van de sector. Dat waren de toename van het areaal, de afname van de inkoop van elektriciteit ten gunste van het gebruik van zelf opgewekte elektriciteit, de daling van het gebruik van duurzame energie en minder inkoop van niet-duurzame warmte van derden ten gunste van warmte uit tuinbouw-wkk‘s.

Aandeel duurzame energie in glastuinbouw naar 25%

Omdat het gebruik van duurzame energie ook wel afnam, maar minder snel, steeg het aandeel duurzame energie in het totale gebruik van de glastuinbouw van 22 naar 25%. Het gaat daarbij vooral om aardwarmte en biobrandstoffen. Dat de krimp van de inzet van duurzame energie kleiner was dan de daling van het totaal energiegebruik kwam ook doordat vooral duurzame warmte als basislast-vermogen wordt ingezet. Energiebesparing en extensivering heeft eerst effect op de inzet van piek- en middenlast-vermogen.

Lees ook: Glastuinbouw moet € 6,3 miljoen CO2-heffing over 2021 betalen

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin