‘Huisvesting op het bedrijf’

25-05-2019 | Laatste update op 03-08 | |
Doelman
Bert Doelman courgetteteler
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De huisvesting van arbeidsmigranten is een hot item. In het Westland werken meer dan tienduizend arbeidsmigranten die allen onderdak behoeven.

Arbeidsmigranten worden veelal in de omliggende grote steden gehuisvest. Maar dat neemt niet weg dat er ook velen gehuisvest zijn in het Westland en dat dit een groot beslag legt op de schaarse woningmarkt. We hebben enkele zogenaamde Polenhotels en er vindt huisvesting plaats in overbodige bedrijfswoningen. Daarnaast zijn er veel migranten gevestigd in de huur- en koopwoningen in de dorpskernen, deze zijn daardoor niet meer beschikbaar voor de Westlandse woningzoekenden. Dit geeft enige spanning.

Een tweede hotel

Meer Polenhotels zouden een oplossing kunnen zijn, maar dan wel spreiden over de diverse woonkernen en niet een tweede Polenhotel toestaan in een zeer kleine kern zoals Maasdijk, waardoor het percentage arbeidsmigranten stijgt van 12% naar 20%.

Hier werd even het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ tegenover de inwoners van Maasdijk overboord gegooid

Dit is veel te gek en geeft een grote druk op de sociale cohesie binnen zo’n dorp. Onbegrijpelijk waren daarom de instemmende geluiden vanuit de voorzitter van Glastuinbouw Westland, voor dit tweede hotel. Hier werd even het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ tegenover de inwoners van Maasdijk overboord gegooid, erg jammer!

Huisvesting op eigen terrein

Ook vindt Glastuinbouw Westland huisvesting op eigen terrein geen goed idee, terwijl dit wel een deel van de oplossing kan zijn. Dit kan niet overal in het drukke Westland, maar er zijn genoeg bedrijven waar het wel kan. Glastuinbouw Westland is bang voor een afhankelijkheidsrelatie tussen tuinder en arbeidsmigrant, maar die is er nu ook via de uitzendbureaus. Ook daar is huisvesting gekoppeld aan werk.

Nu moeten de sector en onze voormannen van Glastuinbouw Westland nog overstag, een dorp als Maasdijk zou daar blij mee zijn

Bij huisvesting bij bedrijven is prima te regelen dat er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat. Wet- en regelgeving geven daar voldoende handvatten voor.

De provincie ziet inmiddels mogelijkheden, de gemeente wil dit faciliteren door te zorgen dat procedures en vergunningen vlot doorlopen worden. Nu moeten de sector en onze voormannen van Glastuinbouw Westland nog overstag, een dorp als Maasdijk zou daar blij mee zijn.Beheer