Doorgaan naar artikel

‘Hoezo duurzaam? Geen chemie, wel éénjarig contract’

Onkruidbestrijding in een maisperceel. - Foto: Peter Roek premium

Onkruidbestrijding in een maisperceel. - Foto: Peter Roek

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op percelen van de gemeente Almelo is niet langer toegestaan. De gemeente heeft een totaalverbod ingesteld op al het land dat zij verpacht.

Almelo is niet de eerste gemeente die voorwaarden verbindt aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen op haar pachtland. Andere gemeenten, waterschappen en provincies gingen Almelo daarin voor.

Na alleen glyfosaat nu alle chemische middelen verboden bij pacht

Tot nu toe waren de pijlen echter specifiek gericht op het gebruik van één middel: glyfosaat. Almelo gaat nu een forse stap verder: een verbod op het gebruik van alle chemische bestrijdingsmiddelen. Middelen overigens die getoetst zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en waarvan het gebruik beoordeeld is als veilig voor mens, dier en milieu.

Nieuwe eisen vanwege duurzaamheid en biodiversiteit

Nu is het niet zo dat Almelo een enorme verpachter van landbouwgrond is. Op landelijke schaal gaat het om een verwaarloosbare hoeveelheid grond: 45 hectare. Maar, duidelijk is dat het besluit van de gemeente Almelo niet op zichzelf staat. Het is onderdeel van een groeiende beweging waarbij overheidsinstanties steeds meer verduurzamingseisen gaan stellen aan hun pachters.

Wie investeert in een perceel waarvan je niet weet of je het een jaar later nog mag gebruiken?

Ook Almelo schermt ermee ‘een impuls te willen geven aan biodiversiteit, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van de leefomgeving’ middels haar nieuwe pachtvoorwaarden. Opmerkelijk is in dat kader dat de gemeente de grond voor één jaar gaat verpachten, met de mogelijkheid om het contract twee keer met opnieuw een jaar te verlengen. Dat is op zich niet vreemd: het betreft percelen die op enig moment bebouwd gaan worden.

Eenjarige contracten zijn echter nauwelijks een goede basis te noemen voor verduurzaming van percelen. Wie investeert in een perceel waarvan je niet weet of je het een jaar later nog mag gebruiken?

Delen

Image
Kirsten Graumans

redacteur Boerderij en Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin