Doorgaan naar artikel

HAK: Ook bij deze gasprijs tijdelijke productiestop

Foto: ANP/ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Eerder meldde HAK al dat de productiestop geen impact op de levering aan winkels zou hebben. - Foto: ANP/ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Groentenverwerker HAK zet een productiepauze van 6 weken door, ook bij deze lagere energieprijzen. Steun krijgt HAK niet.

Begin oktober meldde HAK het plan een productiepauze in te lassen. De maatregel van een productiepauze begin 2023 moet de forse kostenstijgingen van energie, en dan met name gas, zoveel mogelijk dempen. Voor de verwerking van houdbare bonen is die planning mogelijk. Er komt ook geen groente van de akkers in die maanden, waardoor effecten voor telers beperkt zijn.

De huidige lagere prijzen op de energiemarkt zijn geen reden om dat plan overboord te zetten, stelt een woordvoerder. “We houden het nauwlettend in de gaten. Op dit moment zijn er nog steeds voornemens om de productie tijdelijk op te schorten middels een productiepauze van 6 weken.” Een rol speelt het vooralsnog uitblijven van energiecompensatie voor de groentenverwerker. “Daar vallen wij niet onder. Wij krijgen geen compensatie”, laat de directie van HAK weten via een woordvoerder.

Effecten personeel

Het plan voor de productiestop heeft consequenties voor personeel, laat een woordvoerder weten. “We hebben een plan opgesteld voor de medewerkers in de productie en dit enkele weken geleden met hen besproken. De productiepauze zal worden opgevangen door verlof- en roostervrije dagen zoveel als mogelijk aan te wenden en door vervangend werk zoals onderhoudswerkzaamheden. Alle vaste medewerkers worden dus gewoon doorbetaald en blijven bij HAK in dienst.”

Beheer
WP Admin