Grootste absolute daling olieprijs ooit

13-05-2011 | Laatste update op 26-10 | |
Grootste absolute daling olieprijs ooit

Vorige week donderdag zakte de olieprijs een kleine tien procent, de grootste absolute daling ooit.

Aan de daling van de olieprijs lagen een aantal oorzaken aan ten grondslag. Allereerst zorgde de dood van Bin Laden voor onrust. Daarnaast stortte de zilverprijs in, een daling van zo’n 25%. De voorbije maanden was hevig gespeculeerd op een stijgende zilverprijs. Deze overspeculatie werd afgestraft, wat de andere grondstoffenmarkten meenam. Verder kondigde Trichet, de president van de Europese Centrale Bank, geen verdere renteverhoging aan. Hierdoor steeg de dollar ten opzichte van de Euro, waarop handelaren hun in Dollars gekochte olie weer verruilden voor Dollars.

De belangrijkste oorzaak lag echter in tegenvallende macro-economische cijfers, zowel uit de VS als Europa. Dit leidde tot een afname van het vertrouwen bij analisten in het economisch herstel, wat resulteerde in een sell-off van olie en een scherpe prijsdaling. Deze sell-off wordt nu toch ingeschat als een overreactie, waardoor de prijs inmiddels weer wat is teruggeveerd.

Prijsstijgingen gas blijven uit
De gasprijs volgde de scherpe daling van de olieprijs, eind vorige week. Terwijl de prijzen op de oliemarkt daarna echter weer stegen, is dat op de gasmarkt in mindere mate gebeurd.
De verwachte prijsopdrijvende invloed van gestegen LNG-vraag uit Japan blijft voorlopig uit. De reden hiervoor is dat de Europese opslagen voller zitten dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dit wordt veroorzaakt door de situatie van contango waarin de markt zich bevindt. Dit betekent dat de korte termijn prijzen lager zijn dan de lange termijn prijzen, waardoor de gasopslagen nu al gevuld worden tegen de gunstige prijzen van vandaag. Door deze hoge voorraden kan de vraag in Europa flexibel reageren en in balans blijven met het aanbod. Dit zorgt, samen met de hoge temperaturen van de laatste weken, voor het voordelige peil van de gasprijzen.

Op korte termijn is de verwachting dat deze hoge voorraden hun prijsdrukkende invloed zullen blijven uitoefenen. Op termijn zal de vraag naar gas waarschijnlijk toenemen door verminderde nucleaire productie in Duitsland, Frankrijk en Japan.

Elektriciteit lange termijn
De elektriciteitsprijzen bevinden zich op nagenoeg hetzelfde niveau als twee weken geleden. De daling van de olieprijs heeft wel invloed gehad, maar deze was niet heftig en is alweer grotendeels teniet gedaan. Zoals in de voorbije periode blijven de prijzen zich dus voorlopig zijwaarts bewegen.
Op dit moment zorgen de hoge temperaturen nog voor een drukkend effect op de prijs. In Europa is er op langere termijn echter minder opwek beschikbaar van Duitse kernenergie en loopt de opwek door waterkracht vanuit de Alpen terug. Deze tekorten worden nu nog opgevangen door hogere productie van Franse kerncentrales. Deze zullen echter in Q3 in onderhoud gaan, wat zal zorgen voor een vermindering van de beschikbaarheid van elektriciteit. Daarnaast zullen storingen in de NorNed en Baltic kabels voorlopig zorgen voor een lager aanbod.

Elektriciteit korte termijn
Zowel de NorNed (Noorwegen-Nederland) als Baltic (Duitsland-Zweden) kabels zijn voor onderhoud buiten bedrijf. Bovendien is een deel van de Duitse kerncentrales op dit moment off-line. Beide ontwikkelingen zorgen voor een verlaagd aanbod van elektriciteit.

Tot op heden heeft dit echter geen prijsstijging tot gevolg gehad op APX. Het probleem van het verlaagde aanbod wordt op dit moment opgevangen door verhoogde productie in Franse kerncentrales en van zonne- en windenergie uit Duitsland. Bovendien zorgen de hoge temperaturen voor een daling van de vraag. De daling van de olieprijs heeft de de elektriciteitsprijzen verder mee naar beneden genomen. Dit wordt veroorzaakt doordat veel gasgestookte centrales werken met olie-geïndexeerde contracten. Deze centrales kunnen nu dus goedkoper produceren.

Bron: Powerhouse

 

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Gfactueel
Meer over


Beheer