Doorgaan naar artikel

‘Goede broccoliprijzen, maar hoge kosten punt van zorg’

Teeltkosten zijn in broccoli met zo'n 15% gestegen - Foto: Stan Verstegen.

Teeltkosten zijn in broccoli met zo'n 15% gestegen - Foto: Stan Verstegen.

Bij Martijn Kikstra in Wieringerwerf zit inmiddels alle broccoli in de grond: op 29 juli plantte hij zijn laatste broccoli. “In totaal hebben we 50 tot 60 hectare geplant”, geeft hij half augustus aan.

“Het planten verliep dit seizoen prima, alleen moesten we de laatste weken en maanden steevast beregenen na het planten. Dit om te zorgen voor een goede weggroei. Daarna konden de jonge planten wel een week of vier, vijf zonder water. Vooral omdat wij hier op lichte, vrij gesloten grond zitten. Deze geeft onderin toch nog het nodige vocht af. Desondanks moesten we wel meer beregenen dan andere jaren”, aldus Kikstra half augustus.

Hoge meeldauwdruk

Kikstra is over het algemeen tevreden over de huidige stand van de gewassen. Tenminste, op de percelen waar hij kan beregenen. “Hier is sprake van een mooi, zwaar gewas. Op enkele percelen kunnen we moeilijk met water komen, en daar blijven de planten korter. Hierdoor blijft ook het aantal kilo’s wat achter.”

Daarnaast is meeldauw momenteel een punt van aandacht. Vooral omdat er volgens Kikstra nauwelijks nog echte goede middelen voorhanden zijn. Daarbij was de meeldauwdruk de afgelopen weken behoorlijk hoog. “Sinds het verbod op Folio Gold is het gewoon lastig om meeldauw onder controle te houden. De meeste middelen die je nu nog kunt inzetten, werken vooral preventief. En dat is onvoldoende.”

Goede prijzen

Kikstra is half augustus positief over de prijsvorming. “De weekprijzen kwamen de afgelopen periode uit tussen de € 1,30 en 1,60 per kilo. Dat is netjes. De goede prijzen zijn onder meer te danken aan de grote vraag vanuit Engeland, waar minder broccoli is geplant en minder aanbod is door de droogte.”

De goede prijzen zijn ook hard nodig, mede omdat dit seizoen ook een aantal hele slechte weken kende. “Daarbij komt onze kostprijs ongeveer 15% hoger uit dan eerdere jaren. Kijk alleen maar naar kunstmest; die is 300% duurder geworden! En het einde van alle kostenstijgingen lijkt nog niet in zicht. Dat is een groot zorgpunt. Met de huidige weekprijzen kunnen we die meerkosten nog wel dekken, maar het is wel zaak dat de contractprijzen volgen jaar omhoog gaan.”

Onderhandelingspositie

Kikstra, die zijn product afzet via The Greenery, werkt deels tegen contractprijzen en deels tegen weekprijzen. De huidige contractprijs, die afgelopen winter werd bepaald, is te laag, geeft hij aan. “Ik hoop dat we de komende winter iets meer kunnen lospeuteren. Dat zal ook wel moeten: als de supermarkten niet meer willen betalen, is het gewoonweg niet rond te rekenen. Om die reden hoop ik dat de markt de komende maanden goed blijft; dat geeft ons als teler een sterkere onderhandelingspositie voor volgend jaar.”

Auteur Ank van Lier

Beheer
WP Admin