Gezond naar oude dag met seniorenregeling

11-10-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Ton van der Scheer
Foto: Ton van der Scheer

Het aantal oudere werknemers in de tuinbouw neemt niet af. De seniorenregelingen in de cao’s moeten het deze ouderen beter mogelijk maken gezond de eindstreep te halen.

Van de bijna 10.000 werknemers in dienst bij een van de bedrijven met open tuinbouwteelten is ruim 8% ouder dan 60 jaar. En dat percentage neemt eerder iets toe dan af, blijkt uit cijfers van Colland. Om die ouderen op een gezonde manier hun pensioen te laten halen, kunnen de meeste oudere werknemers in de agrarische sector gebruikmaken van een seniorenregeling.

Voor werknemers vanaf 62 jaar

In de cao’s voor de Open Teelten en de Glastuinbouw is een dergelijke regeling opgenomen. De regeling geldt voor werknemers vanaf 62 jaar. Tot een half jaar voor de daadwerkelijke pensioendatum kunnen werknemers besluiten deel te nemen aan de regeling. Concreet betekent het dat in de meeste gevallen de oudere werknemer van een vijf- naar een vierdaagse werkweek gaat.

80% werken voor 90% loon

De regeling biedt namelijk de mogelijkheid om 80% te gaan werken tegen 90% van het brutoloon en een pensioenopbouw van rond de 90%. Dus een dag minder werken kost de werknemer een halve dag aan bruto salaris. De werkgever schiet er financieel niet bij in, er is namelijk een compensatie voor het loonverlies (10%) door middel van een vergoeding vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Colland vergoedt een vaste bedrag per seniorendag aan de werkgever.

Ook voor parttimers

Behalve fulltimers komen ook parttimers in aanmerking voor de seniorenregeling. Voor hen geldt dat dat deze naar rato wordt toegepast. Een voorbeeld: iemand die vier dagen werkt (32 uur) kan naar 80% van 32 uur, dat is 25,6 uur. Ook in dit geval blijft het salaris 90% van het brutoloon van 32 uur. In overleg met de werkgever kan bekeken worden hoe de overschietende 1,6 uur (bij een 8-urige werkdag) uit het voorbeeld wordt verwerkt in de overblijvende drie werkdagen.

In alle gevallen geldt dat de hoogte van eventuele toeslagen en het aantal vakantiedagen worden aangepast naar 80%. Ook eventuele reiskosten worden aangepast naar het aantal gewerkte dagen.

Verzoek drie maanden voor de ingangsdatum indienen

Om in aanmerking te komen, moeten werknemers de afgelopen vijf jaar minstens 26 weken per jaar in de sector hebben gewerkt. Dat moet aangetoond worden met arbeidsovereenkomsten van de werkgever(s) in die vijf jaar.

De werknemer die wil deelnemen vanaf een bepaald moment, moet drie maanden voor die ingangsdatum een verzoek indienen bij de werkgever. De werkgever kan vervolgens de aanvraag digitaal indienen in het Colland Administratie Systeem.

Weigering alleen met onderbouwing

Een werkgever kan overigens het verzoek in uitzonderlijke gevallen weigeren als de werknemer ‘onmisbaar’ is. Dat moet wel onderbouwd worden. Als een werknemer het daar niet mee eens is, kan hij naar een klachtencommissie stappen die de redenen van de werkgever beoordeeld. Daarnaast kan de werknemer natuurlijk ook naar de rechter stappen. Wel is het verstandig eerst naar de klachtencommissie te gaan, omdat de kans groot is dat de rechter anders zal oordelen dat de werknemer eerst die route had moeten bewandelen voor hij een juridische procedure start.

Beukema
Eric Beukema redacteur ondernemen
Meer over


Beheer