Doorgaan naar artikel

Gasmarkt schrikt niet van Finland

De gasprijs daalde maandag 23 mei zowaar even onder de 90 cent. Dinsdag openden gas en elektra weer wat hoger.

Het sluiten van de gaskraan tussen Rusland en Finland schopte het zaterdag nog wel tot pushbericht en menig voorpagina, maar ging op de gasmarkt toch gelijk op met een lichte daling van de prijzen. De week opende 4 cent lager dan vrijdag, toen de handel in gas al relatief rustig was, met niet meer dan een halve cent verschil tussen noteringen in de ochtend en in de middag.

Kennelijk rest er in de markt nog enig vertrouwen in het blijven stromen van gas naar Europa. Ook is de tournee van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz door Afrika, op zoek naar nieuwe gascontracten voor Europa’s grootste verbruiker, alweer een voorbeeld van hoe serieus de EU-landen het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas nemen.

Nieuwe geothermieput

Ook de Nederlandse glastuinbouw doet er alles aan om met minder gas toe te kunnen. Vorige week werd de nieuwe aardwarmteboorput in Maasdijk ten doop gehouden. Als de drie boringen doel treffen zullen 80 glastuinbouwbedrijven (goed voor 500 hectare aan kassen) over anderhalf jaar op de bronnen kunnen worden aangesloten. De warmte die ze gaan afnemen, staat gelijk aan het gasverbruik van ruim 50.000 huishoudens.

Verlenging CO2-sectorsysteem

Dat gaat dus ook een mooie besparing opleveren van de door glastuinders uitgestoten CO2. Bij de start van kabinet Rutte IV werd de glastuinbouw al met de neus op de feiten gedrukt door de aankondiging van de afschaffing van een aantal voor de sector aantrekkelijke fiscale vrijstellingen op het energieverbruik. Per 2025 vervalt de korting op de energiebelasting, wat de sector nu samen met een paar andere tariefverlagingen nog jaarlijks een besparing van € 120 miljoen oplevert.

In ruil voor die besparing hebben de glastuinbouw en de overheid het CO2-sectorsysteem opgezet, dat nu is verlengd tot en met 2024. In dat systeem is vastgelegd wat glastuinders moeten betalen als ze met zijn allen het met het Rijk afgesproken CO2-emissieplafond doorbreken.

In het net verlengde systeem worden emissierechten die bij een overschrijding moeten worden afgerekend, gelieerd aan de gemiddelde ETS-emissierechtenprijs van het hele jaar. Tot op heden werd de gemiddelde ETS-prijs van de eerste helft van december van het voorafgaande jaar aangehouden. Dat kon een onevenredig hoge afrekening tot gevolg hebben.

Extra vraag naar cursussen HNT

Overigens is een overschrijding van het CO2-quotum steeds minder waarschijnlijk, nu glastuinders vol inzetten op energiebesparing. “Er is duidelijk extra vraag naar onze cursussen over Het Nieuwe telen”, zegt Piet Broekharst van Kas Als Energiebron. Broekharst verwacht ook wel dat er naar aanleiding van de maatregelen die telers op hun bedrijven hebben genomen in de nabije toekomst onderzoek zal worden gedaan naar de effecten van die maatregelen.

“De onderzoeksagenda van Kas Als Energiebron focust op de langere termijn en daarin was van meet af aan veel aandacht voor energiebesparing en effectieve CO2-dosering”, aldus Broekharst. “De laatste jaren is daar meer onderzoek naar belichting en led bij gekomen. En ook zijn er meer onderzoeksvragen ingediend rond fossielvrij telen.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin