Gas van afvalproduct naar heilige graal

12-10-2021 | Laatste update op 13-05 | |
de Bruijn en Patrick van der Ende
Kas met schoorstenen en hoogspanningsmasten op de achtergrond. - Foto: Ton van der Scheer
Kas met schoorstenen en hoogspanningsmasten op de achtergrond. - Foto: Ton van der Scheer

Waar je het in 2020 aardgas bijna voor niks kreeg, is de hele wereld nu in de ban van gas.

Waar de prijs van daggas in mei 2020 nog een laagterecord vestigde met 2,5 cent per kubieke meter, is afgelopen week een absoluut hoogterecord bereikt met daggas van € 1,12. Eind vorige week is de gasprijs redelijk gedaald naar een prijs van onder de euro per kuub, op dinsdag 12 oktober noteerde gas alweer € 0,83 per kuub.

Snel geld verdienen

In 2020 werd gas als een afvalproduct gezien en dit jaar is het de heilige graal. Op zich niet verwonderlijk als er in China fabrieken gesloten worden omdat er geen elektra is om de machines te laten draaien en er te weinig gas is om dit probleem op te lossen in gascentrales. De vraag hoe het zover heeft kunnen komen, is niet moeilijk te beantwoorden. Het zit hem erin dat er te veel naar de korte termijn gekeken wordt. De economie wil snel geld verdienen en verliezen maximaal beperken, dat is kortetermijndenken.

Vullen van gasbergingen

Als er een langetermijnvisie zou zijn, waren er veel meer gasbergingen geweest waar gedurende het hele jaar gas wordt opgeslagen. Voor deze opslagvelden zijn langdurige gascontracten af te sluiten voor een vaste prijs.

Hoe beter dit systeem werkt, hoe goedkoper de daghandel. Er zijn echter altijd bedrijven die toch weer voor de korte termijn gaan met alle gevolgen van dien. De vrijemarktwerking zoals in het huidige systeem zal uiteindelijk weer de voorkeur hebben en dan moeten de risico’s voor lief worden genomen.

Overheid blijft elektriciteitscentrales sluiten

De prijs van elektra vertoont dezelfde grafiek als die van gas. Elektra wordt in de huidige markt minder gemaakt met gas en meer met kolen, waardoor de prijs van kolen enorm is gestegen. Dat leidt ook weer tot hoge prijzen voor elektra. De elektraprijs lijkt die van gas te volgen, met een vertraging van een paar dagen.

Als deze hoge prijzen allemaal al nog niet vervelend genoeg zijn, is onze overheid nog steeds bezig om elektriciteitscentrales te sluiten als gevolg van te hoge CO2 uitstoot. De overheid heeft een beëindigingsvoorstel gedaan aan Onynx Power. Hun energiecentrale in Rotterdam is met een nettocapaciteit van 731 MW en een rendement van 45% één van de modernste, schoonste en efficiëntste installaties ter wereld.

Aggregaat aanschaffen

Geluk bij een ongeluk is dat het de overheid niet lukt om dit jaar nog een CO2-emissieplafond in te voeren. Daardoor worden centrales stilgezet als ze een bepaalde hoeveelheid CO2 hebben uitgestoten. Het lijkt waarschijnlijk dat het plafond in 2022 wel ingevoerd wordt met alle gevolgen van dien. Wellicht is het aanschaffen van een aggregaat een mooie oplossing om stroomtekorten aan te vullen of om te dure elektraprijzen te voorkomen.

Prijs olie stijgt mee met gasprijs

Het opwaartse prijspotentieel van olie is sterk, met als gevolg stijgende prijzen van olie. De Opec+ heeft besloten geen extra olie op de markt te brengen nu de vraag ernaar snel stijgt als gevolg van de snel gestegen prijs van gas. Met olie stoken en elektra produceren is goedkoper dan met gas.

Ook is de economie mondiaal weer op gang gekomen door afnemende corona-perikelen. In Azië hebben diverse landen getracht de stijging van de olieprijs af te remmen door de verkoop van hun strategische reserves. Die reserves zijn opgebouwd met een prijs in het verleden van circa 30 dollar per vat ruwe olie. Ook met deze inspanning is het niet gelukt de prijs mondiaal te verlagen, wel is er veel geld verdiend met de verkoop van olie.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Meer over


Beheer