Doorgaan naar artikel

Forse groei ledbelichting kassen rekt EIA-regeling op

EIA premium

Archiefbeeld ledbelichting. Foto: Misset

Groei in investeringen in ledsystemen zorgt dat de EIA-regeling in de tuinbouw wordt overschreven. Onderzoekers pleiten voor aanscherping van de regeling.

Dat blijkt uit de evaluatie van de fiscale regeling EIA door bureau SEO economisch onderzoek (over de periode 2017 tot en met 2021). De investeringsomvang in leds in de tuinbouw nam sterk toe na 2019. Deze investeringen komen in aanmerking voor fiscaal voordeel in de EIA-regeling. In 2019 bedroegen de aangemelde investeringen in leds in kassen nog € 19 miljoen, terwijl dit in 2020 toenam naar ruim € 67 miljoen en in 2021 naar bijna € 179 miljoen. In de periode 2017 tot en met 2021 werd daardoor voor bijna € 300 miljoen aan investeringen in deze belichtingssystemen gemeld bij uitvoerder RVO. Dat zijn 579 bedrijven.

Meer stimulering

De EIA is een fiscale regeling voor energiebesparende investeringen. Met de EIA kan een ondernemer 45,5 procent van de kosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Gemiddeld is het netto-voordeel 11 procent. Veel telers combineren de regeling met de subsidieregeling Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw (EHG). Dat is een subsidie tot wel 25 procent op de aanschaf- en installatiekosten.

Ook de Europese subsidieregeling Sectorale interventie Groenten&Fruit is aantrekkelijk voor groententelers met belichtingsplannen. Deze opvolger van de GMO-regeling kent ruimere subsidievoorwaarden voor duurzaamheidsinvesteringen.

Aantrekken regeling

Over de hele evaluatieperiode werd het budget voor de EIA–regeling niet volledig benut. Er was een onderuitputting van € 44 miljoen. In 2021 draaide dat om en werd € 21 miljoen meer dan het budget aangevraagd. SEO ziet de groei bij het aantal aanvragen van aftrek uit de tuinbouw fors oplopen. Dat komt doordat de techniek in ontwikkeling is en voor meerdere teelten beschikbaar is gekomen. Daarnaast worden de belichtingssystemen zo ontwikkeld dat ze minder snel vervangen hoeven te worden en zijn er ook armaturen ontwikkeld die één-op-één uitgewisseld kunnen worden met de oude armaturen (SON-T).

Voorwaarden aanscherpen

De onderzoekers schatten dat de EIA-regeling circa € 142 miljoen per jaar kost aan gederfde belastinginkomsten. In totaal is de derving in 5 jaar ongeveer € 711 miljoen. Afgezet tegen de SDE++-regeling wordt voor dat bedrag relatief veel CO2-uitstoot vermeden. Toch vinden de onderzoekers dat de regeling aangeschept moet worden. Technieken die ook zonder de regeling zouden worden aangeschaft, moeten vervallen. Ook kan het aftrekpercentage omlaag door de overuitputting van de regeling.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin