Europa werkt aan klimaatmaatregelen voor landbouw

17-05-2016 | Laatste update op 15-09 | |
Europa werkt aan klimaatmaatregelen voor landbouw
Europa werkt aan klimaatmaatregelen voor landbouw

De Europese Commissie komt met maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw te beperken.

De landbouw moet een bijdrage leveren aan de afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het klimaatbeleid is dinsdag een van de onderwerpen op de agenda van de vergadering van landbouwministers in Brussel. De Europese Unie heeft zich verplicht de uitstoot van broeikasgassen met 40% terug te dringen in de periode tot 2030.

Klimaatslimme landbouw

Copa-Cogeca heeft voorafgaand aan de landbouwraad gewaarschuwd dat het klimaatbeleid er niet toe mag leiden dat de voedselproductie in gevaar komt of de economie in de plattelandsgebieden er onder lijdt. Daarbij komt, aldus de Europese landbouworganisatie, dat het op dit moment helemaal niet goed is om met nieuwe maatregelen te komen die de landbouw beperken. Secretaris-generaal Pekka Pesonen van Copa-Cogeca vindt dat de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt evenwichtig moeten worden ingevoerd.

Voorzitter van de landbouwraad, Martijn van Dam, heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de Nederlandse melkveehouderij als voorbeeld kan dienen voor klimaatslimme landbouw met een lage uitstoot van methaan en lachgas per liter melk.

De agrarische sector moet wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 1 gigaton per jaar verlagen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van de agrarische sector bij de klimaatproblematiek, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gepubliceerd. Doelstelling van het klimaatakkoord is dat de opwarming van de aarde in 2100 beperkt blijft tot 2 graden.

De huidige klimaatmaatregelen die in de landbouw worden genomen, zorgen slechts voor 21 tot 40% van de benodigde reductie van broeikasgassen. De onderzoekers concluderen dat er meer technische maatregelen en aanpassingen van beleid nodig zijn om de doelen te behalen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer