EU-landbouwministers akkoord met GLB-compromis

29-06-2021 | Laatste update op 03-08 | |
Het bereikte GLB-akkoord gebeurde onder het Portugese voorzitterschap van Maria do Céu Antunes. - Foto: ANP
Het bereikte GLB-akkoord gebeurde onder het Portugese voorzitterschap van Maria do Céu Antunes. - Foto: ANP

De betekenis van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt aan op de uitwerking, vinden de Europese landbouwministers. Zij stemden maandag 28 juni in met het politiek akkoord dat eind vorige week was bereikt tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Portugees voorzitterschap van de EU.

De Europese landbouwministers maken wel kanttekeningen. Een daarvan is dat in het compromis is vastgelegd dat de Nationale Strategische Plannen in lijn moeten liggen met de doelstellingen van de Europese Commissie in de Green Deal. Demissionair landbouwminister Carola Schouten wees erop dat streefdoelen niet juridisch bindend zijn en dus ook niet op die manier mogen worden uitgelegd. Schouten kreeg in haar opvatting onder andere steun vanuit Spanje, België, Roemenië en Oostenrijk.

Eisen aan importproducten

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner en haar Franse ambtgenoot Didier Guillaume wezen op het belang van eisen aan de invoer van landbouwproducten. Volgens Klöckner bestaat het risico dat Europese boeren aan strengere eisen moeten voldoen dan hun collega’s buiten de EU, die produceren voor de Europese markt. Als ingevoerde producten niet aan de Europese eisen voldoen, zou dat een ondergraving zijn van de doelstellingen van de Europese Unie, zegt Klöckner. Het bereikte compromis voorziet in aanpassing van de inzet bij internationale handelsverdragen.

Een klein aantal lidstaten klaagt over het wegvallen van de steun voor de telers van consumptieaardappelen. Dat speelt onder andere in Hongarije. Roemenië en Tsjechië.

Lees meer: Akkoord over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Strategische plannen

Bulgarije was een van de landen met de meeste kritiek op het bereikte compromis. Maar Bulgarije kan een akkoord niet in zijn eentje tegenhouden. In de raad van landbouwministers wordt over het GLB besloten met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste vijftien lidstaten die gezamenlijk tenminste 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigen.

De meeste lidstaten prezen maandag het werk van de Portugese voorzitter Maria do Céu Antunes, maar praktisch alle lidstaten hopen dat er in de juridische teksten toch nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. De technische uitwerking van het politiek akkoord gebeurt onder voorzitterschap van Slovenië. Formeel moeten zowel de Europese Raad van landbouwministers als het Europees Parlement instemmen met het in juridische teksten uitgewerkte akkoord. Een klein aantal lidstaten wil meer tijd voor de indiening van de nationale strategische Plannen (tot april 2022).

In de strategische plannen leggen lidstaten vast hoe ze hun boeren via de zogenoemde eco-regelingen wil ondersteunen. Bij de eco-regelingen worden boeren beloond voor extra inspanningen op gebied van klimaat, landschap, biodiversiteit en milieu.

Maria do Céu Antunes droeg de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op aan alle vrouwen die in de Europese landbouw werkzaam zijn.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer