Doorgaan naar artikel

Zware delegatie bewijst belang Energieconvenant glastuinbouw

Tekenen Energieconvenant

Vlnr: Stefanie Miltenburg (Greenports Nederland), Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat), Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedsel), Marnix van Rij (Financiën) en Adri Bom-Lemstra (Glastuinbouw Nederland) tekenen het Energieconvenant. - Foto's: Ton van der Scheer

De glastuinbouw stoot in 2030 nog maximaal 4,8 Mton CO2 uit. Om telers te stimuleren aan dat doel bij te dragen, komt er een individueel verrekensysteem. Dat emissiedoel staat in het op 30 november in Maasdijk ondertekende Energieconvenant.

De ministers Adema (LNV) en Jetten (EZK) en staatssecretaris Van Rij kwamen ervoor naar het Westland. Voor Adema was het een eerste kennismaking met de glastuinbouw. “Een wereldspeler en een hele belangrijke sector met een fantastisch exportproduct”, concludeerde hij bij de officiële ondertekening. “Een sector die een stap naar voren zet, ondanks de grote opgave waar de bedrijven voor staan door de hoge gasprijs.”

Adema ‘redelijk positief’ over ruimere borgstelling

De verruiming van de borgstelling voor bedrijven die investeren in de energietransitie staat nog niet in het Energieakkoord. Adema: “Daar wordt nu keihard aan gewerkt. Ik kan zeggen dat ik daar redelijk positief over ben.”

Voorlopers in de energietransitie zijn onbedoeld afgestraft

Jetten: ‘Rolmodel voor alle sectoren’

De andere hartewens van de glastuinbouw, het loslaten van de gasprijs als referentie voor de berekening van SDE++-subsidiebedragen, is evenmin in het akkoord opgenomen. Minister Jetten erkent expliciet dat politiek Den Haag recentelijk de verkeerde financiële prikkels heeft gegeven. “Daarmee zijn onbedoeld voorlopers in de energietransitie afgestraft. Maar wij gaan jullie helpen de verduurzamingsslag te maken. De glastuinbouw kan zo als rolmodel voor alle sectoren fungeren.”

Zoeken naar juiste fiscale mix

Ook staatssecretaris Van Rij ziet die voorbeeldfunctie. “Daar moeten we zuinig op zijn. Wij zullen de juiste investeringen fiscaal ondersteunen.” Dat wil nog niet direct zeggen dat die aanpassing van de SDE-systematiek er komt. “Wij bekijken op het ministerie alle subsidies, alle energiebelastingen en alle vrijstellingen in hun samenhang. Kernvraag is wat de juiste mix en het juiste tempo zijn. Dat kan al vorm krijgen in het belastingplan voor dit jaar of volgend jaar.”

Miniters Jetten en Adema en staatssecretaris Van Rij in de kassen van plantenkweker Beelemkamp.
Miniters Jetten en Adema en staatssecretaris Van Rij in de kassen van plantenkweker Beelemkamp.

Nieuwe SDE-beschikkingen gunstiger

Glastuinbouw Nederland blijft ervoor strijden dat er een oplossing komt voor de lopende SDE-projecten. Voor nieuwe beschikkingen kan EZK gehouden worden aan een inspanningsverplichting om het ongewenste effect van de hoge gasprijs als referentie te repareren. Verder zijn er voor de glastuinbouw ook wat verruimingen van de investeringen die subsidiabel zijn, zoals én de kleinere warmtepompen uit de regeling voor huishoudens én grote warmtepompen voor de industrie.

Individuele CO2-doelen winst Energieconvenant

De winst van dit Energieconvenant wordt vooral gezien in de duidelijkheid die er komt voor de individuele teler. Die krijgt meer helderheid over wat de overheid aan heffingen én aan subsidies in huis heeft, stelt voorzitter Adri Bom Lemstra van Glastuinbouw Nederland. “Die duidelijkheid is voor ondernemers heel belangrijk.

Met name het individualiseren van het CO2-sectorsysteem maakt het mogelijk voor telers om vooraf al te kunnen berekenen wat een investeringsbeslissing kost en oplevert. Nu is pas achteraf duidelijk wat er vanwege een eventuele collectieve overschrijding van het sectorale CO2-plafond nog voor verrekening komt. Die verrekening zal op zijn laatst per 2025 individueel gaan gebeuren.

Beheer
WP Admin