Doorgaan naar artikel

Duur gas zorgt ook voor hoge tarieven elektra

Aan de stijging van de gasprijzen komt geen einde. Dat heeft ook effect op de stroomprijs. Olie blijft eveneens duur.

Afgelopen week stegen de tarieven voor een kuub aardgas naar record hoogte en het einde is nog niet in zicht. Gashandelaren verwachten dat de prijzen ondersteund blijven door de onzekerheid van Russische gasleveringen. Dat komt door onzekerheid over de startdatum voor de Nord Stream II-pijpleiding naar Duitsland.

De Aziatische markt betaalt nog steeds voldoende om de vloeibaar gemaakte aardgas (LNG)-leveringen uit Europa weg te houden. De leveringen die nu richting Azië gaan, kan Europa goed gebruiken om de onzekerheid voor het komende winterseizoen te temperen. Door geplande en ongeplande onderhoudswerkzaamheden in Noorwegen wordt momenteel minder aardgas geleverd aan Europa. De Noorse leveringsvolumes herstellen pas significant in de tweede helft van september.

Prijs elektra stijgt mee met gasprijs

Mede door de gespannen gasmarkt, is ook de prijs van steenkool gestegen. Steenkool is – ook inclusief die prijsstijging – goedkoper dan gas voor het opwekken van elektra. Hiermee is direct een stevige basis gelegd voor de huidige hoge elektraprijs en ook in steeds grotere mate voor de langere termijn.

Vraag naar stroom blijft stijgen

Normaal gesproken is het logisch dat nieuwe duurzame vormen van het opwekken van elektra zorgen voor een lagere energieprijs. In de praktijk gaat deze vlieger voor dit jaar nog niet op. De elektraproductie van met name faciliteiten voor zon en wind is lager dan het voorgaande jaar. Ook het feit dat de vraag naar elektra dit jaar en in de toekomst fors zal stijgen, blijft voor een prijsopdrijvend effect zorgen.

De vraag naar elektra overstijgt overigens de mogelijkheid om de elektra fysiek via het net te leveren. Op dit moment gaan zelfs nieuw te bouwen woonwijken weer over op gas, omdat de infrastructuur voor elektra niet toereikend is.

Orkaan Ida verstoort olieaanbod VS

Een verbeterende vraag en een langzamer dan verwacht herstel van het aanbod ruwe olie, heeft ervoor gezorgd dat de olieprijzen de afgelopen week hoog zijn gebleven. In een deel van Louisiana (VS) zijn raffinaderijen uitgevallen als gevolg van schade door overstromingen veroorzaakt door orkaan Ida. De verwachting is dat door deze schade de Amerikaanse voorraden van ruwe olie lager worden.

Opec+ handhaaft productieverhoging olie

Afgelopen week vond opnieuw een Opec+-bijeenkomst plaats. De uitkomst leverde geen verrassingen op. De lidstaten handhaven de voorgenomen maandelijkse verhoging van 400.000 vaten per dag voor de rest van dit jaar. Met het doorzetten van deze verhoging geeft Opec+ aan dat het veel vertrouwen heeft in een snel economisch herstel.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin