Drukregistratie niet altijd verplicht

16-01-2019 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De per 1 januari 2019 ingevoerde ‘verplichte’ drukregistratie geldt niet onder alle omstandigheden. De verplichting is afhankelijk van de te gebruiken spuitdruk, de soort spuitmachine en de aangehouden teeltvrije zone.

Het invoeren van de drukregistratie op spuitmachines heeft met name consequenties voor de doppenkeuze en de toegestane spuitdruk. Het laatste overzicht daarvan staat op de lijst van driftreducerende doppen (DRD-lijst) en dateert van 18 december 2018. Deze lijst is terug te vinden op de website helpdeskwater.nl.

Richtlijnen voor gebruik driftreducerende doppen

Voor het gebruik van driftreducerende doppen gelden voortaan de volgende algemene richtlijnen, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • Spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar worden niet meer in de lijst met drift-reducerende doppen vermeld omdat het niet aannemelijk is dat deze in de landbouwpraktijk bij de juiste spuitdruk gebruikt worden.
  • Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistof mengdoppen, geldt voortaan een verplichte drukregistratievoorziening.
  • Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar en voor spuitapparatuur met aanvullende drift-reducerende voorziening (zoals luchtondersteuning of MagGrow) is geen drukregistratievoorziening vereist omdat deze dan niet of minder doelmatig is.
  • Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistof mengdoppen, een verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast.

De NVWA en de Waterschappen gaan in 2019 handhaven en ondernemers wijzen op de nieuwe voorwaarden indien een in de praktijk aangetroffen spuitmachine nog niet voldoet aan het vastgestelde kader. Dat betekent dat er nog geen boetes worden opgelegd.

Lees ook: In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht

Handhavingsprotocol uitwerken

Een handhavingsprotocol is nog in ontwikkeling. Dat moet ook gaan voorzien in situaties waarin een ondernemer een verplichting tot de aanschaf van een nieuwe landbouwspuit, aanvullende techniek of drukregistratievoorziening over gaat, maar levering niet in 2019 kan plaatsvinden. Hierbij is afgesproken dat bedrijven die aantoonbaar investeren dit in 2020 kunnen uitvoeren.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer