Doorgaan naar artikel

‘Druk en ’s avonds weer met de haspel in de weer’

Na twee keer beregenen verbaasde Bart Danenberg zich over de gewichtstoename van zijn sluitkool - Foto: Mark Pasveer

Na twee keer beregenen verbaasde Bart Danenberg zich over de gewichtstoename van zijn sluitkool - Foto: Mark Pasveer

Ondanks de hitte en de droogte haalt Bart Danenberg in Dirkshorn hoge tot zeer hoge producties in zijn rode en witte kool. “Die hoge producties gaan samen met een ongekend goede prijsvorming”, zegt Danenberg op 15 augustus. De droogte en hitte speelden de gewassen wel parten.

Na twee keer beregenen verbaasde hij zich over de gewichtstoename. “In week 31 en 32 hebben we beregend, dat was toen echt wel nodig om de beoogde tonnages te halen, anders kom je ook met je oogstschema in de knel te zitten. Gelukkig zijn de prijzen goed, dat betekent dat het niet zo erg is als je de kolen wat lichter moet snijden.” Van beregeningsverboden is in Noord-Holland geen sprake. “Nee, we mogen hier onbeperkt beregenen uit het oppervlaktewater.”

Tripsdruk gigantisch

Op gebied van gewasbescherming is het met name trips. “Zeker in de afgelopen vier weken was de druk gigantisch. We hebben ze na het beregenen zo snel mogelijk bestreden om het in de hand te houden, maar je ziet toch dat als de kool rijper wordt tijdens de oogstperiode, dat het dan lastig wordt. Tot op heden hoeft de kool nog niet geschoond te worden met de blaasmachine, dus dat werkt wel zeer prettig.”

Koolmotje beheersbaar

De druk van het koolmotje is een periode wat hoger geweest, maar inmiddels alweer enkele weken goed beheersbaar. In het begin van de teelt werden bladluizen gesignaleerd, maar ook dat bleef bij een lichte aantasting. Van schimmels is vooralsnog logischer wijs geen sprake geweest.

Aardig wat schoffelwerk

Door de droogte werkten de bodemherbiciden minder goed. “Je ziet nog een nawerking nadat de grond met beregenen weer nat gemaakt is, maar we hebben dit jaar toch aardig wat schoffelwerk en een stuk van zo’n 1,5 hectare moeten we nog doen. Door de drukte met oogsten, verwerken en het beregenen zijn we daar nog niet aan toe gekomen. We beginnen vroeg met de oogst zodat we tussen 10:00 en 11:00 uur van het veld zijn voordat het echt warm begint te worden. Verder zijn we de rest van de dag druk met verwerken en inpakken en ’s avonds ben je weer met de haspel in de weer.”

Vloeibare bemesting

Ondanks de beregening was een extra bijbemesting niet nodig. “Wij geven alle meststoffen in vloeibare vorm. Dat hecht beter aan de grond en spoelt dus ook niet gemakkelijk uit. Bewaarkool bijbemesten is voor ons ook geen optie, want de kans op inwendige problemen nemen bij een ‘groeishock’ alleen maar toe. Ook zit er nog genoeg in de grond om het tijdens het groeiseizoen weinig geregend heeft.”

Beheer
WP Admin