Doorgaan naar artikel

Dijksma in land van 10 miljoen groentetelers

Vandaag bezocht staatssecretaris Dijksma in Indonesië het Indonesische-Nederlandse groentezaadbedrijf Ewindo. Het bedrijf levert zaden aan niet minder dan 10 miljoen groentetelers op de gehele Indonesische archipel.

Sinds begin dit jaar is Ewindo een van de spelers in het project VegImpact, waarin ook onder andere Wageningen UR en het Indonesian Vegetable Research Institute zich beijveren voor het moderniseren en productiever maken van de Indonesische groenteteelt. Met name op de grote eilanden Java, Sumatra en Sulawesi worden in het kader van dit project ketens opgezet waarin groepen telers worden gekoppeld aan afnemers. Het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven is in het kielzog van Dijksma en premier Rutte meegereisd. Indonesië is een van de kansrijke groeiende markten in Zuidoost-Azië voor het optuigen van tuinbouwclusters met Nederlandse tuinbouwkennis en -technologie.

Zaadbedrijf Ewindo is een belangrijke spil in dit project, dat financieel gesteund wordt door beide overheden. Het werd in 1990 opgezet door de Nederlandse zaadbedrijven East West Seeds en Enza Zaden en heeft nu ongeveer de helft van de Indonesische markt voor groentezaden in handen.

Naast exotische gewassen telen de lokale telers ook tomaten en komkommers. Ewindo heeft rassen ontwikkeld die volledig zijn toegesneden op de lokale omstandigheden. Een voorbeeld daarvan is het ras Tymoti dat bestand is tegen het Remini-virus. Dit virus zorgde de afgelopen jaren voor grote schade aan de oogst van de veelal kleine groentebedrijfjes.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin