Dijksma dwingender voor achterblijvende telers

22-10-2013 | Laatste update op 01-08 | |
Dijksma dwingender voor achterblijvende telers

De tuinbouwvisie van staatssecretaris Sharon Dijksma laat zien dat koplopers gestimuleerd worden, maar dat ook achterblijvende telers moeten bewegen.

De visie bevat deels bekend beleid en groene ideeën, maar het valt op dat de staatssecretaris achterblijvers meer wil sturen. Er is aan de ene kant sprake van geldelijke stimulering van voorlopers om meer producenten in de categorie Greenco of Looijen te krijgen, maar het beleidsvoornemen lijkt dwingender. Telers moeten vooruit, duurzamer en marktgerichter.

Harde hand

Van dwang kan sprake zijn als gemeentes telers straks dwingen mee te betalen aan vernieuwing van tuinbouwgebieden, voor investeringen in de openbare ruimte. Dijksma onderzoekt of wetgeving voor zogenaamde bedrijveninvesteringszones de kwakkelende herstructurering kan stuwen. Als in zo’n geval blijkt dat een ruime meerderheid van de ondernemers dit wil, kan de gemeente een collectieve heffing innen bij alle ondernemers. Het instrument leent zich voor de vernieuwing van bedrijventerreinen, maar mogelijk ook voor tuinbouwclustergebieden.Een dwingende lijn is ook terug te zien in de afspraak om te verduurzamen via het CO2-sectorsysteem. De sector accepteert een minimale verrekenprijs voor CO2 van 20 euro per ton, zolang de prijs van internationaal verhandelbare CO2-emissierechten lager is. Hiermee ontstaat een effectievere prikkel om energie te besparen en te verduurzamen.Verder wil Dijksma met de sector in overleg over GMO. Het accent moet nog verder komen te liggen op marktgerichtheid en duurzaamheid. Ook moet het minder makkelijk worden een nieuwe producentenorganisatie op te richten. De ondergrens moet omhoog, stelt ze.

Ambities

Dan zijn er nog de sterk uitgesproken ambities. Dijksma legt de nadruk op het jaar 2020. Het is haar ambitie dat in 2020 nieuw te bouwen kassen netto klimaatneutraal zijn. De bestaande kassen moeten op de helft van de fossiele energie draaien, zonder negatieve invloed op omzet en concurrentiepositie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer