Doorgaan naar artikel

Dalende trend olieprijs verder doorgezet

Afbeelding

De afgelopen weken werd de dalende trend van de olieprijs voortgezet. Op 3 oktober noteerde een vat Brent olie voor het eerst sinds 8 maanden weer onder de 100 dollar. Als gevolg van de aansterkende euro is de daling van de olieprijs uitgedrukt in euro’s minder sterk.

Tegenvallende productiecijfers en aanhoudende problemen rondom Griekenland drukten zowel de beurzen als de olieprijs in de rode cijfers. Het vastlopen van Obama’s banenplannen en verdere daling van het consumentenvertrouwen en bestedingen in de VS zetten de olieprijs verder onder druk.
Investeringsbank Goldman Sachs heeft de prijsverwachting voor Brent olie in 2012 naar beneden bijgesteld wegens de economische problemen, met USD 10 naar USD 120 per vat. De OPEC discussieert over een eventuele productieverlaging, om een eventuele verdere prijsdaling op te vangen. Daarentegen komt de productie in Libië weer langzaam op gang. Door de vele onzekerheden verwachten we dat de volatiliteit op de olie- en overige energiemarkten hoog blijft.

Warme weer resulteert in daling
Op de gasmarkt valt momenteel de grote spread op tussen de termijnprijzen en dagmarkt. Het warme weer van vorige week resulteerde in een sterke daling van de dagprijzen voor gas.
De opmerkelijke prijssprongen hangen wellicht samen met het traditionele begin van het nieuwe gasjaar op 1 oktober. Oude contracten lopen af, nieuwe contracten gaan in, en blijkbaar heeft de overgang de handel nogal opgeschud.  De komende maanden zal er met de Greenstream (pijpleiding tusen Libië en Italië) de Nordstream (pijpleiding tussen Rusland en Duitsland) extra aanvoercapaciteit ontstaan voor de Europese markt, wat het aanbod kan verruimen.

Termijnprjzen stabieler
De onzekerheid over de toekomstige gasprijs zorgt ervoor dat de termijnprijzen voor de komende jaren minder sterk dalen. De termijnprijs voor 2012 vertoonde in de afgelopen week een daling, maar er is nog steeds een groot gat met de dagprijs. De verwachting is dat de inkoop op da dagmarkt sterk zal toenemen, wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Op dagen dat de markt wordt verstoord door bijvoorbeeld storingen (bijv. op Nordstream) kan de prijs hard oplopen zeker als de vraag (bijv. in de winter) groot is.

Drukkend effect op elektraprijzen
De spotprijs voor elektriciteit vertoonde de afgelopen weken een dalende trend. Stijgende windproductie en hogere productie van Duitse zonnestroom drukten de prijs. Aan de vraagzijde werkt de dalende behoefte in het industriële segment door.

Op de termijnmarkt zorgden dalende gas- en kolenprijzen voor neerwaartse druk op de prijs, wat werd versterkt door een verdere daling van de CO2 prijzen. Diverse analisten geven aan dat er een structureel overaanbod is op de CO2-markt, wat een bearish (drukkend) effect heeft op de elektraprijzen.
De termijnprijs voor 2013 ligt de laatste tijd structureel onder de 2012 prijs. Dit heeft te maken met het online komen van diverse nieuwe elektriciteitscentrales in het kalenderjaar 2013. Doordat de gasprijzen zich juist in contango bevinden (toekomstige prijs ligt hoger dan de huidige prijs) is het vooruitzicht van de sparkspread negatief. Sterk dalende peakprijzen zorgen voor een extra daling van de peak-sparkspread.

Bron: Powerhouse

Beheer
WP Admin