Ctgb krijgt veel ‘groene’ stoffen te beoordelen

28-04 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Het Ctgb heeft dit jaar al voor vijf nieuwe stoffen die als laag-risicostof kunnen worden goedgekeurd de beoordeling afgerond.

In de april-vergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stemde het college in met de beoordeling van twee nieuwe stoffen op basis van micro-organismen. Hiermee komt het totaal dit jaar op vijf. In een briefing liet het Ctgb onlangs weten dat van de 29 nieuwe stoffen die momenteel worden beoordeeld, er 20 ‘groen’ zijn. Het gaat daarbij om micro-organismen zoals bacteriën (17) en om plantenextracten (3).

Meer ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen

De stoffen vormen de basis voor het ontwikkelen van ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. Zowel het Nederlandse als het Europese beleid is gericht op verduurzaming. Het doel is minder chemische stoffen in het milieu te brengen. In de Europese gewasbeschermingsverordening is vastgelegd dat per stof één land de beoordeling doet, de andere Europese landen krijgen dan de gelegenheid op de resultaten te reageren. Met een speciaal Green Team heeft het Ctgb zich in ‘groene’ stoffen gespecialiseerd en krijgt het relatief veel dossiers voor zulke stoffen.

Andere beoordelingseisen

‘Groene’ stoffen en middelen zijn niet per definitie zonder risico voor mens, dier of milieu. Daarom moeten ze op hun veiligheid worden beoordeeld. Dat vraagt een andere aanpak dan bij gangbare, chemische middelen. Veel van de gebruikelijke risico’s, studieprotocollen en beoordelingsmethodes zijn hier niet van toepassing. Om ‘groene’ stoffen efficiënt te kunnen beoordelen, heeft het Ctgb in de EU onder andere voorgesteld om micro-organismen niet individueel maar geclusterd naar soort te beoordelen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer