Chip kan fruit bij juiste afnemer krijgen

17-01-2013 | Laatste update op 31-08 | |
Chip kan fruit bij juiste afnemer krijgen

Wageningen Universiteit werkt aan een model om kwaliteit van fruit en groente in de verdere keten zo te voorspellen dat het bij de juiste afnemer komt.

Fruit met een minder lang uitstalleven zou voor marktkoopmannen geschikt zijn met een hogere doorloopsnelheid. Voorkomen kan worden dat speciaalzaken met een lagere omloopsnelheid zo meer fruit moeten afschrijven.

Door een chip te plaatsen bij een batch groenten of fruit, die tijdens vervoer en bewaring continu de omstandigheden meet waarin de producten gehouden worden, kan de kwaliteit van het product nauwkeuriger worden bepaald en de houdbaarheid beter worden voorspeld. Die houdbaarheid is vaak langer dan nu op verpakkingen staat. Ook kan de rijping tijdens transport of afstand worden bijgestuurd, zodat producten met de gewenste kwaliteit arriveren.

Wageningen UR Food & Biobased Research werkte in dit internationale Pasteur project mee aan de ontwikkeling van de chip. Onder coördinatie door chipmaker NXP zijn de eerste prototypes gemaakt. De chip meet continu allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, pH-, zuurstof- en ethyleengehalte. Die informatie geeft inzicht in het kwaliteitsverloop en/of rijpingsproces van verse producten en zo kan beter bepaald worden voor welke markt het product het beste gebruikt kan worden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer