Doorgaan naar artikel

CDA en CU: garantie drinkwater bij aardwarmte

Voor aardwarmte zijn kosten hoger door strengere eisen. Hier zijn de buizen uit één doublet vervangen. Foto: Misset

Voor aardwarmte zijn kosten hoger door strengere eisen. Hier zijn de buizen uit één doublet vervangen. Foto: Misset

CDA en ChristenUnie in Zuid-Holland willen garanties dat bij aardwarmte toekomstige drinkwatervoorraden worden beschermd.

Beide partijen hebben vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) over aardwarmte in huidige en toekomstige drinkwatergebieden. De partijen maken uit rapporten van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en beleid van andere provincies op dat strikte regels voor nodig zijn. De risico’s op vermenging van water uit diepere grondlagen (of andere stoffen) met ondiepere drinkwaterlagen zijn niet uit te sluiten.

Al strengere regels

Uit de vragen blijkt dat de partijen niet op de hoogte zijn van de aanscherping van eisen voor putontwerp en monitoring. Dat geldt ook voor de huidige toetsing van de winningsplannen van bestande putten door het ministerie van Economische Zaken. In dat proces geven deskundige partijen als de Mijnraad, TNO en SodM advies over veiligheid van de putten.

Scherpere scheiding gebieden

De beide christelijke partijen willen dat de provincie Zuid-Holland kijkt naar andere provincies waar aanvullende eisen voor aardwarmte in de omgevingsvergunning zijn opgenomen.

Drinkwaterbeleid steeds belangrijker

Drinkwaterbeleid wordt steeds belangrijker. Op dit moment zoeken provincies naar geschikte locaties voor aanvullende strategische drinkwatervoorraden en denken zij na over een geschikt beschermingsregime. Die gebieden zijn nog niet formeel aangewezen en beschermd in de provinciale omgevingsvergunningen. De beide christelijke partijen wil dat gebieden worden aangewezen waar drinkwaterwinning voorrang krijgt op aardwarmtewinning.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin