Bestrijding meeldauw in appel

27-04-2012 | Laatste update op 08-06 | |
Bestrijding meeldauw in appel

Op veel percelen wordt nu duidelijk dat de wintervorst in februari en de nachtvorst rond pasen zijn sporen heeft nagelaten. Telers treffen maatregelen aan de zetting zo goed mogelijk te laten verlopen. De schurft- en meeldauwbestrijding mag daarbij niet ontbreken.

Daarom is het advies om in de afbloei- en zettingsperiode met zachte producten te werken, om geen beschadigingen aan de jonge vruchten te veroorzaken. De toevoeging van Flint aan de reguliere schurftbestrijding beschermt het nieuwe blad, dat in deze periode zeer snel gevormd wordt, tegen meeldauw, en het ondersteunt de schurftwerking. Na 1 mei gelden er voor dit middel geen driftbeperkende maatregelen. De dosering is 0,01%; de boomhoogte 2 meter.

Bron: Bayer CropScience

Gfactueel
Meer over


Beheer