BelOrta-telers brengen praktische zaken onder GMO

07-06-2019 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: BelOrta
Foto: BelOrta

BelOrta meldt dat 37% van het GMO-budget rechtstreeks naar telers terugvloeit, ook voor praktische teeltactiviteiten als enten.

Dat blijkt uit een overzicht van de GMO-uitvoering in 2018. Een flink aantal Nederlandse telers is aangesloten bij BelOrta en profiteert van de regeling. De Nederlandse GMO-uitvoering biedt minder ruimte voor praktische teeltzaken.

Enten blijft actie in GMO

Het overgrote deel van het GMO-budget (71%) bij BelOrta ging naar milieugerelateerde maatregelen. Dat is inclusief enten (22,74% van het budget). De belangrijkste acties voor ondersteuning met GMO is biologische gewasbescherming, blijkt uit het overzicht, maar ook wordt 11% besteed aan recycling van groenafval en substraat. In totaal maakten 859 telers gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de producentgerichte acties.

Interventie en verzekeringen

Een deel van het GMO-programma is bestemd voor crisisbeheersing. Circa de helft van de gelden ging naar interventie van groente en fruit. De andere helft wordt besteed aan hagel- of oogstverzekeringen. Bij hardfruit zijn 133 hardfruitbedrijven en 15 zachtfruitbedrijven via GMO een verzekering aangegaan tegen hagelschade. Daarnaast hebben 192 glasgroentebedrijven een oogstverzekering met GMO-ondersteuning afgesloten. Het betekent een ondersteuning van 50% op de premie.

Hogere coöperatieve teruggave

BelOrta heeft met GMO de veilkosten relatief laag gehouden en realiseert het komende jaar een hogere coöperatieve teruggave van 1,5% van de waarde van de aangevoerde groente en fruit. De maatregel werd een jaar geleden ingevoerd bij het vijfjarige bestaan van BelOrta, maar wordt dus verlengd. De winst over 2018 bij BelOrta bedroeg in 2018 € 2,6 miljoen tegen € 3,6 miljoen in 2017.

In 2018 boekte BelOrta een omzet van € 450 miljoen. Het plafond voor GMO ligt op 4,6% van de omzet. BelOrta schrijft in haar ledenblad maximaal in te zetten op GMO-benutting, waardoor de GMO-steun naar schatting rond de € 20 ligt.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer