Doorgaan naar artikel

ABN Amro: gasprijs blijft hoog in heel 2022

Er stroomt nu al vrijwel geen gas vanuit Rusland naar Europa. - Foto: Canva

Er stroomt nu al vrijwel geen gas vanuit Rusland naar Europa. - Foto: Canva

Gas blijft het hele jaar duur. De prijzen voor gas zijn weliswaar iets gedaald, maar de risico’s op tekorten blijven de markt domineren.

Dat stelt ABN Amro vast in de Energiemonitor van januari 2022. De analisten van de bank hebben de ramingen voor gasprijzen naar boven bijgesteld. Ook voor olie gaat ABN Amro van opwaartse prijsrisico’s. De prijsramingen voor de korte termijn blijven nog wel onveranderd. Het risico op oplopende olieprijzen ontstaat vooral door een achterblijvende transitie naar alternatieve brandstoffen en energiebronnen. Tegelijkertijd blijven de investeringen in oliewinning teruglopen.

Gasprijzen even lager

Voor de feestdagen in 2021 gingen de gasprijzen fors omlaag. De contractprijzen voor gas, de zogenoemde TTF’s, lagen medio december hoger dan in Azië. Het gevolg was dat meer tankers met vloeibaar gas (LNG) richting Europa kwamen. Dat nam wat druk weg, maar inmiddels is de situatie weer omgeslagen. De gasprijzen in Azië liggen weer boven het niveau van de Europese contracten. Europa blijft door lage voorraden bij een grotere vraag afhankelijk van extra gas uit Rusland of via aanvoer van vloeibaar gas uit de VS, Australië of Qatar. Het is nu de vraag of beschikbare hoeveelheden LNG naar Europa komen of dat tankers wellicht voor de tweede keer hun koers wijzigen en alsnog naar Azië, lees China, varen stelt ABN Amro vast in de analyse.

Extra productie gas uit Groningen draagt amper bij aan lagere gasprijs

Weer en escalatie

De ontwikkeling in de komende weken hangt af van meerdere factoren. In de eerste plaats de weersomstandigheden die in sterke mate de extra vraag bepalen. De tweede factor is de gespannen situatie tussen gasgrootmacht Rusland en Oekraïne. Er stroomt nu al vrijwel geen gas vanuit Rusland naar Europa. Bij escalatie is de kans dat de pijplijn Nordstream 2 via de Baltische zee naar Duitsland in gebruik komt vrijwel nul. Bovendien is dan de kans groot dat Rusland de export van olie en gas naar Europa zeer beperkt houdt en hooguit zich aan de gemaakte afspraken zal houden.

Eventuele extra productie vanuit Groningen heeft op dat alles vrijwel geen effect en zal volgens ABN Amro amper bijdragen aan een lagere gasprijs.

Voorraden gas aanvullen

Ook zonder escalatie blijft het spannend. Dat komt vooral door de nog altijd lage voorraden die sowieso aangevuld moeten worden. Omdat het moeilijk wordt om extra import tot stand te brengen blijven de gasprijzen langer hoog. Daarbij is het nog de vraag of Nordstream 2 wel in gebruik genomen kan worden. Die aankondiging van de nieuwe Duitse regering heeft de prijs voor leveringen in de toekomst al flink verhoogd tot in maart 2023 aan toe.

ABN gaat voor het eerste kwartaal 2022 uit van een gemiddelde prijs van € 50 per MWh (was € 40). Dat is op basis van een gemiddelde winter en geen escalatie met Rusland. Waar de piek komt te liggen bij alsnog een strenge winter en een escalatie in Oekraïne is volgens de analyse niet te voorspellen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin