Doorgaan naar artikel

Aardpeer: obligaties voor financiering grond online

Foto: ANP

Foto: ANP

Initiatiefnemers van Aardpeer willen landbouwgrond vanaf nu gaan financieren met beleggingsgeld.

Sinds 27 januari kan iedereen obligaties kopen die zijn uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer. Met het geld van die obligaties koopt de stichting grond aan. Boeren kunnen op hun beurt de grond pachten tegen gunstige pachtprijzen, zo is het plan.

Zeven generaties verder kijken

Hoeveel grond het doel is voor aankoop, is onbekend. Kern is om zeven generaties verder te kijken: is er dan nog steeds goed op de grond te boeren? Met het initiatief moet het vooral mogelijk worden voor – met name jonge – boeren om meer grond onder het bedrijf te krijgen. Dat moet leiden tot een duurzaam en extensief gebruik van de grond, wat de bodemgezondheid en biodiversiteit ten goede moet komen. Dat blijkt uit een webinar van initiatief Aardpeer, die woensdag 27 januari 2021 – tegelijk met de obligaties – gelanceerd is.

Drie pijlers: economisch, ecologisch (natuur) en sociaal

Aardpeer werkt met drie pijlers: economisch, ecologisch (natuur) en sociaal. Op financieel gebied moeten boeren op deze manier gemakkelijker en voordeliger aan grond kunnen komen. Zij pachten als het ware grond van Triodos Bank, mede initiatiefnemer, en hebben niet te maken met een grote aankoopsom of hoge hypothecaire lening. Immers, beleggers en burgers betalen in obligaties.

Daar staat wel tegenover dat boeren zich aan bepaalde standaarden moeten houden. Dat wil zeggen: een duurzame omgang met de grond. Een monitoringsprogramma is daar momenteel echter nog niet voor. Daar wordt volgens Liesbeth Soer van Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) hard aan gewerkt, om zekerheid aan beleggers te geven dat het duurzaamheidsdoel bereikt wordt.

Ontwikkelplan en aanmelden

Van boeren die mee willen doen verwachten de initiatiefnemers een ontwikkelplan. Daarbij moet de focus liggen op de drie pijlers: wat ga je daar mee doen, ook in de toekomst? Dat bevat bijvoorbeeld een plan over welke duurzaamheidsmaatregelen er op het bedrijf genomen worden. Of dat er bijvoorbeeld gedacht wordt aan sociale korte ketens.

Meer binding van stad en platteland

Het idee is dat dit initiatief door de brede betrokkenheid van boeren en burgers leidt tot meer binding van stad en platteland, zoals het volgens de initiatiefnemers ‘vroeger ook was’. Aanmelden kan online.

Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre (TRMC).

Beheer
WP Admin