weblog

‘Met vereende krachten’

In het voorjaar van 2020 besloot LTO om vanaf 1 januari 2021 de vakgroepen vollegrond en akkerbouw samen te voegen.

Hoewel er telers zijn die bang zijn dat de belangen van de vollegrond in deze opzet zullen ondersneeuwen, denk ik juist dat we samen sterker zullen staan. Natuurlijk heeft de vollegrond specifieke zaken die voor de akkerbouw niet of veel minder gelden, maar er zijn ook zaken die beide sectoren aangaan.

Belangenbehartiging verdelen

Voorheen waren wij met zijn drieën om alle vollegrondsbelangen te behartigen. Nu zijn we met zijn elven en kunnen wij de belangenbehartiging mooi verdelen. Enkelen kunnen zich richten op specifieke zaken in de akkerbouw, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, en de drie vollegronders op specifieke vollegrondszaken, zoals personeelsvoorziening.

Gezamenlijke standpunten

Bij de zaken die in beide sectoren spelen is er uit iedere sector iemand met deze portefeuille. Zo kun je tot gezamenlijke standpunten komen over gemeenschappelijke onderwerpen als plantgezondheid, mest en mineralen en klimaatdoelstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier álle belangen beter en veel efficiënter kunnen behartigen in een tijd waarin dit hard nodig is.

Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier álle belangen beter en veel efficiënter kunnen behartigen in een tijd waarin dit hard nodig is

Belangen vertegenwoordigen van álle telers

Daarbij vertegenwoordigen we als LTO de belangen van álle telers, dus ook van niet-leden. Ik weet dat sommigen daar moeite mee hebben, want niet-leden betalen niet, maar profiteren wel. Dat klopt, en je zou je daar als niet-lid bezwaard door kunnen voelen. Maar er zijn ook niet-leden met een solidariteitsgedachte: die zijn onlangs juist lid geworden om de kosten voor alle leden (!) omlaag te brengen. Een mooie gedacht aan het begin van een nieuw jaar.

Solidariteit

Solidariteit zie ik ook bij telers die zich verenigen. Ze trekken gezamenlijk op in zaken die de betreffende teelt aangaan. Ik denk bijvoorbeeld aan het bladgewassencollectief Bladycol, de Witlofcoöperatie, het project Weerbestendige Broccoli en het Spruitkoolplatform. Bij dat soort initiatieven wordt telers ook gevraagd een financiële bijdrage te leveren om gewenst onderzoek te kunnen uitvoeren.

Zelf kennis vergaren, zet telers in hun kracht

Kennis blijven ontwikkelen

Het besef dringt steeds meer door dat dit, sinds de afschaffing van het PT, de enige manier is om gezamenlijk kennis te blijven ontwikkelen. En zelf kennis vergaren, zet telers in hun kracht. Een belangenorganisatie als LTO hoeft daar niet tussen te zitten. Onze toegevoegde waarde zit in faciliteren en ervoor zorgen dat de wegen naar onderzoek en innovatiegelden door iedereen te bewandelen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.