weblog

‘Weerbare teeltsystemen 2030’

NIeuwe Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming zit inmiddels in de afrondende fase.

2030 klinkt misschien nog ver weg, maar voor je het weet is het alweer zover. Daarom zijn LTO en andere stakeholders nu al in overleg met minister Schouten van LNV over het Nieuwe Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming.

Door mee te praten en te denken kunnen we knelpunten en praktische consequenties aangeven

De aanpak is ketenbreed en door als belangenorganisatie voor telers mee te praten en mee te denken, kunnen we de knelpunten en praktische consequenties van beoogde maatregelen aangeven.

Dat gewasbeschermingsmiddelen een onderdeel zullen gaan vormen van een groter scala aan (preventieve) maatregelen om tot weerbaardere teeltsystemen te komen, is overduidelijk. En dat het chemische aandeel in het beschikbare middelenpakket steeds kleiner zal worden, leidt geen twijfel.

Chemie draagt ook bij

Alleen helemaal zonder goed werkende (chemische) middelen achter de hand zal het ook niet kunnen. Dat moeten we dan echter wel goed duidelijk maken.

Of het moet zo zijn dat sommige ‘aantastingen’ door consument en retail voortaan wel geaccepteerd worden. Vandaar ook de ketenbrede aanpak in de programma. Bovendien moeten we beter uitleggen dat chemie geen synoniem is voor ‘gif’ en dat het ook bijdraagt aan een gezond product.

Als de sector bereidheid toont te willen veranderen, dan mag daar ook iets tegenover staan

Uiteraard vraagt een nieuwe aanpak om gedegen onderzoek. Wat kan wel en wat kan niet? Wat zijn de gevolgen? Een goed voorbeeld van zo’n onderzoek is het PPS-project waar bladgewassencollectief Bladycol aan deelneemt.

Dit is praktisch onderzoek met deelname vanuit de praktijk. Alleen ja, dat kost geld. Maar als een sector de bereidheid toont te willen veranderen, dan mag daar ook iets tegenover staan. En als telers kunnen we het natuurlijk niet alleen.

Er moet meer gebeuren op het gebied van veredeling en we moeten meer kennis krijgen over wat zich in de bodem afspeelt. Samen moeten we de schouders eronder zetten om tot die duurzame en weerbare teeltsystemen te komen. Alleen dan kunnen we ook met minder (chemische) middelen toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.