‘Druk, het is twee keer kerst – witlof is echt nodig’

“We hebben nul zieken”, vertelt Dennis Blankendaal van witlofbedrijf Frysk Witlof in Sexbierum. “Dat proberen we te handhaven door te pauzeren in ploegen, en door tijdens het werk 1,5 meter afstand te houden.”

Dat gebeurt onder andere door het aantal mensen aan de sorteer- en inpaklijnen te beperken. “Dat gaat wel ten koste van de productie”, aldus Blankendaal. “Ik denk dat we nu wekelijks 25 tot 30 ton minder produceren dan we zouden doen zonder Corona.” Hand in hand daarmee worden er minder wortels opgezet, en wordt er wat rustiger getrokken. “We werken nu met Flexine, die trekken we in 23, 24 dagen. Het is al met al redelijk goed te plannen. Het helpt ook dat we vanwege onze BRC-certificering altijd al bezig zijn met hygiëne, en standaard al de nodige maatregelen en voorschriften hanteren. Onbewust doe je dan al heel wat, net zoals dat ook voor Corona wordt gevraagd”, aldus Blankendaal half april.

Niet tornen aan 1,5 meter

Na elkaar pauzeren in ploegen voorkomt dat de kantine volloopt met te veel mensen in een keer. “We proberen het echt zo goed mogelijk te regelen”, geeft Blankendaal nogmaals aan.

Maar hij twijfelt er ook aan of al het personeel de gedragsregels ook zo precies hanteert op de momenten dat het bedrijf niet meer verantwoordelijk is voor hun doen en laten. “We waarschuwen, dus iedereen weet dat aan die 1,5 meter niet valt te tornen. Maar het is ook gebruikelijk dat het personeel dat werkzaam is op verschillende bedrijven, met elkaar meerijdt. Het is hetzelfde met huisvesting, ik denk niet dat er mensen alleen in een huis wonen.”

Uitstekend afzetverloop

Bedrijfsmatig en economisch gezien is het hectisch. “Druk, het is twee keer kerst, met goede prijzen. Beter zo, dan volop produceren en weinig of niets verdienen.
Je ziet dat witlof echt nodig is, we kunnen alles kwijt: in flowpack, los, voor binnenlandse afnemers en voor klanten in landen als Italië en Frankrijk. Die export gaat ook goed, de grenzen zijn open.”

Deze lofzang gaat overigens niet op voor roodlof. “Een echt horecaproduct. Daar is geen vraag naar, misschien met kerst weer.”

Goed op besmette wortels letten

Frysk Witlof oogstte in week 16 de eerste Flexine. “De wortels waren nog niets te rijp”, oordeelt Blankendaal. “Maar de kwaliteit is goed, op een enkele partij na vanwege Phytophthora in de kop van de wortels. Dat is duidelijk geworden uit de proeftrekken die we hebben gedaan. Het is geen ramp, maar bij het opzetten is het wel nodig om goed op verkeerde wortels te letten.”

Meer vroege wortels zaaien

Het is bedoeling het seizoen vol te maken met Flexine en Vintor. “Als de vraag zo overeind blijft, en we zijn weer in staat om meer te produceren, zullen we zo door de Flexine heen zijn.”

Het ligt sowieso voor de hand dat het einde van het huidige trekseizoen zich relatief vroeg aandient, gezien de omvang van de huidige wortelvoorraad. “Die is kleiner dan vorig jaar, omdat we toen wat minder oppervlakte hebben gezaaid.”

Om dat op te vangen is het de bedoeling meer vroege wortels te zaaien, van het ras Beguine. “We hebben vorig jarig al wat proeftrekken gehad, het lof staat er wat strakker op dan bij Ecrine. We laten ook voor de andere trekperiodes weer meer oppervlakte zaaien.”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.