‘Ik kan de grote vraag naar peen niet direct verklaren’

Huub in 't Zandt
Huub in ’t Zandt ‘zit’ al sinds 1984 in de peenteelt. Indertijd was dat met zijn vader op het bedrijf in Grubbenvorst, naast zeven andere peentelers in deze plaats.

In ’t Zandt is daarvan nog de enige met peen, met het huidige bedrijf in Meerlo. Het product wordt hier bijna jaarrond geteeld, gewassen en verpakt, naar de wens van de klanten. Telersvereniging Fossa Eugenia doet de verkoop.

Banen rooien

De eerste peen wordt vanaf eind juni af land geleverd, Vanaf de laatste week van september wordt van het volvelds rooien overgeschakeld naar wat In ’t Zandt aanduidt als ‘banen rooien’.

Op alle percelen waar na 1 december nog peen zal staan, worden op voorhand al de kopakkers, hoeken en geren, en elke achtste teeltbed gerooid. “Zo maken we ruimte om de kwaliteit en de productie goed te controleren, en om bij dreigende vorst snel afdekfolie te kunnen leggen. Dat vraagt ook voldoende ruimte, en ook voldoende zand om de afdekking vast te leggen.”

De folie wordt nooit eerder aangebracht dan strikt nodig. Reden is de uitvoering van de afdekking met 1% perforatie. “Dat is super windgevoelig.”

Stro aanbrengen

Het rooien van de ‘achtste banen’ gaat door tot eind november.

In november wordt ook stro aangebracht op de peen die vanaf half januari tot half mei wordt gerooid. Voor deze onderdekkersteelt is zo’n 50 ton stro per hectare nodig. Dit materiaal wordt na de oogst van de peen – met een Nobels beddenrooier – met een flinke frees in de grond gewerkt en fungeert zo ook als een mooie groenbemester.

Start zaaien verlaat

Peen zaaien start in de tweede helft van februari, mits het weer meewerkt. Dit jaar was dat vanwege de regen niet het geval, zodat pas recentelijk gezaaid kon worden. “Het is een maand later geworden. We starten altijd met het ras Napoli. Die hebben we wat dunner gezaaid dan in andere jaren om het productieverlies te beperken. We beginnen altijd tussen half en eind juni met rooien, het zou al mooi zijn als we deze keer eind juni kunnen starten.”

De basisbemesting is op basis van een grondmonsteranalyse, de stikstofbemesting – aan de hand van een nitraat-sneltest – volgt als de peen vier tot zes echte blaadjes heeft.

Veel vraag naar peen

Het zaaien is loonwerk, net als het zaaiklaar maken en stro uitrijden in november. De peenverwerking gaat in eigen beheer, samen met vier medewerkers in vaste dienst, en soms aangevuld met scholieren. “Die scholieren zijn dus hoofdzakelijk mijn eigen kinderen. Die hebben nu veel werk te verzetten, want er is opvallend veel vraag naar peen. Dat zal samenhangen met de Corona-perikelen, maar eigenlijk kan ik het niet goed verklaren.”

Auteur: Joost Stallen

Huub in 't Zandt. - Foto: Stan Verstegen
Huub in 't Zandt. - Foto: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.