weblog

‘Proactief communiceren’

Over een paar weken is er in de Tweede Kamer een debat over gewasbescherming in de land- en tuinbouw. ‘Toevallig’ is er in de week vóór dat debat een uitzending van Zembla dat gaat over het mogelijke verband tussen gewasbeschermingsmiddelen en het krijgen van de ziekte van Parkinson.

Is dat toevallig? Nou, in mijn ogen beslist niet, het is me allemaal iets té toevallig! Want er zijn meer van dergelijke voorbeelden waaruit blijkt dat de NGO’s en de criticasters van de land- en tuinbouw hun zaken op gebied van communicatie heel goed voor elkaar hebben. Ik denk aan het omwonendenonderzoek bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt en aan een onderzoek waaruit zou blijken dat een onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt in gras via de koe in de melk terecht zou komen.

Ongenuanceerde en op het gevoel inspelende kwesties

De NGO’s weten precies wanneer ze een dergelijk onderzoeksrapport naar buiten moeten brengen om de publieke opinie en de mening van politici te beïnvloeden. Daar zit ook de crux, want veel politici hebben van de agrarische sector geen verstand en laten zich bij hun stemgedrag leiden door de vaak ongenuanceerde en op het gevoel inspelende kwesties.

Tegenwoordig geloven mensen alles, ook al is er maar 1% waar van wat ze verteld wordt

Dat speelde ook bij de discussie over het mogelijke effect van neonicotinoïden op bijen waarbij over het effect daarvan op bijen bij een zaadcoating de feiten het gevoel tegenspreken. Maar tegenwoordig geloven mensen alles, ook al is er maar 1% waar van wat ze verteld wordt, ze nemen het voor waarheid aan.

Proactief de publieke opinie beïnvloeden

We kunnen als agrarische sector dus wel wat leren van de NGO’s als het om communicatie gaat en het tijdstip waarop. Als voorzitter van de vakgroep vollegrond van LTO ben ik daar natuurlijk ook bij betrokken, maar we moeten als sector ons veel prominenter manifesteren. Niet langer reageren op, maar zelf proactief de publieke opinie beïnvloeden en informatie verspreiden over wat we in de agrarische sector allemaal doen om gezond en veilig voedsel te produceren met allerlei maatregelen om het milieu zo min mogelijk te belasten. We doen het, we vinden het vanzelfsprekend, maar we laten het de buitenwereld nog steeds te weinig weten. Ik denk dat het moment gekomen is om daar verandering in te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.