teeltgeluid

‘Droogte komt bij asperge nog meer tot uiting’

Er zit dit jaar meer verschil tussen de gewassen dan vorig jaar.

“De stand varieert van heel goed tot heel slecht”, stelt Will Teeuwen van Teboza in Helden (L.) vast. “We hebben een temperatuur van wel 40 graden gehad, maar vorig jaar waren de hitteperioden langduriger en dat remde de ontwikkeling.”

“Dit jaar zijn de temperaturen lager, maar komen de verschillen in droogte van de bodem veel meer tot uiting. Op percelen die niet of nauwelijks beregend zijn, staan de gewassen weinig florissant.”

“Je ziet het loof al geel verkleuren en er komen weinig nieuwe stengels die ook nog dun zijn. Dat betekent voor volgend jaar wel voldoende stengels, maar die zullen opnieuw aan de dunne kant zijn.”

Beregenen en beregenen

Bij Teboza is beregenen momenteel de voornaamste activiteit”, vertelt Teeuwen. “Gemiddeld zijn alle percelen twee keer beregend, maar er zijn er ook van vier tot zes keer. We gaan ermee door totdat het een aantal dagen behoorlijk geregend heeft.”

“Als richtlijn geven we op de vroege percelen en de percelen tot 4 à 5 jaar oud 35 tot 50 millimeter per keer aan, om de 7 tot 10 dagen. Dan nog zie je dat dit op de hoge zandkoppen te weinig is.”

“Bij oudere en late percelen hebben we als richtlijn 50 millimeter om de 14 dagen. Bij bijvoorbeeld backlim mag dat wat minder zijn, maar gijnlim van 2 jaar oud heeft dat echt wel nodig.”

Druk asperghaantje valt mee

De druk van aspergehaantje valt tot op heden erg mee, merkt Teeuwen. “Je vindt wel kevers en larven, maar we spuiten er niet voor. Je ziet ook natuurlijke vijanden zoals spinnen bovenin het gewas, het regelt zichzelf.”

Botrytis of stemphylium is een ander verhaal. “De percelen met gijnlim en prius waar we het eerste gestopt zijn, hebben we nu drie keer behandeld. De fortems en grolim – waar minitunnels op hebben gestaan – deden we één keer.”

De latere percelen met diverse rassen zijn nog niet gedaan. Die komen binnenkort aan de beurt. “Door de hogere nachttemperaturen zie je ’s ochtends nog weinig dauwvorming in het gewas, maar we houden het nu goed in de gaten.”

Mechanische onkruidbestrijding

Door de droogte valt ook het effect van de onkruidbestrijding wisselend uit. Teeuwen: “Wij ploegen na de oogst standaard alle ruggen af. De onkruidbestrijding gaat hoofdzakelijk mechanisch, maar tussendoor gebruiken we wel eens een bodemherbicide.”

“Het effect daarvan is niet altijd even goed geweest, vanwege het vochtgehalte van de bodem op dat moment. Mechanisch gaan we er met een smalspoortrekker met de frees of een cultivator doorheen en bouwen we de ruggen weer wat op.”

Toch onkruid, ook op kopakkers

“Normaal gesproken gaat dat redelijk goed, maar je ziet nu op sommige percelen toch onkruid. Ook op de kopakkers. Als je eenmaal achter raakt, dan red je het met de mechanische onkruidbestrijding in ieder geval ook niet meer.” “We hebben trouwens bij de mechanische onkruidbestrijding geen standaard aanpak. We bekijken per perceel wat we het beste kunnen doen. Een jonge aanplant of 2-jarig perceel vraagt een andere aanpak dan een 4- of 5-jarig perceel.”

“We zullen steeds meer naar mechanische onkruidbestrijding moeten, maar ik denk dat we daar toch nog wel stappen kunnen maken om het effect te verbeteren”, zegt Teeuwen tot besluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.