‘Na de hakenfrees ligt het meteen goed’

Cees Appelman
Afgelopen herfst teelde Kees Appleman in Andijk de broccolirassen Steel en Titanium. Het komend najaar komt daar het ras Larsson bij. Appelman had deze nieuwkomer de afgelopen 2 jaar in proeven en dat is prima bevallen.

Het ras Larsson van zaadfirma Rijk Zwaan moet het onder andere hebben van zijn sterkte tegen Alternaria en smet. De voorbije herfst kwam die ‘smetongevoeligheid’ echter amper in beeld, blikt Appelman terug, want de weersomstandigheden waren dusdanig gunstig dat infecties uitbleven. “We hebben in jaren niet zo’n herfst gehad, met zo weinig problemen.”

Niet de allervroegste

Het vroegste ras is Malibu, in combinatie met het ras Ironman. Ironman was vorig jaar het hoofdras, dat zal dit jaar niet anders zijn. De eerste planten komen uit 228-trays. “We gaan niet meer voor de allervroegste teelten. Voorheen deden we dat wel, maar sinds we ook pioenen telen, past dat niet meer. We krijgen in week 10 de eerste partij planten binnen.”

Geen kerende grondbewerking

Een deel van de grond voor de vroegste planting is na de laatste teelt vorig jaar nog geklepeld om oogstresten fijner te maken, verder is er alleen een hakenfrees overheen getrokken. “Dan ligt het meteen goed.” Ploegen of andere vormen van kerende grondbewerking zijn bij Appelman niet aan de orde. Daarin verschilt hij niet van veel West-Friese collega’s, maar wel van ‘de rest van Nederland’. Een veel gehoord argument om de grond te keren is om onkruid te bestrijden. Appelman pakt dat echter aan met een rijenbehandeling met Centium+Sultan tijdens het planten. ‘Vuil’ in de rij wordt aangepakt met een schoffel, of met een rijenfrees. Dat laatste werktuig wordt ingezet als de onkruidgroei ‘te ruig’ dreigt te worden. “Handwerk probeer je natuurlijk te voorkomen. Met de schoffel kun je ook nog aanaarden, met de rijenfrees kun je dat vergeten.”

Meer microklimadoek

De vroegste teelten gaan onder doek. “Daar zit wel een verschuiving in, van vliesdoek naar mikroklimadoek. Dat is steviger en blijft bij veel wind een stuk beter liggen. De oogst kan wel een paar dagen later vallen, maar dat nemen we op de koop toe.”

Vloeibare fosfaat

Aan de basis gaat er met KAS 150 tot 200 kilo zuivere stikstof per hectare op, plus 100 kilo kali. Bij de eerste teelten gaat er ook nog wat fosfaat bij de plantvoet. Deze fosfaat is de enige vorm van vloeibare bemesting. Voorheen ging gedurende enkele jaren de volledige basisbemesting met vloeibare meststoffen, maar daarvan is Appelman afgestapt. “Die bemesting gebeurde ook tijdens het planten, maar teelttechnisch gezien gaf het geen meerwaarde.”

Beschikbaarheid personeel

De beschikbaarheid van personeel is niet vanzelfsprekend meer. “Voorlopig mogen we wat betreft niet mopperen, maar over een half jaar kan dat weer heel anders wezen. Voor werk in de bloemen is het gemiddeld genomen wat makkelijker personeel te krijgen dan voor buitenwerk. We draaien nu in de tulpenbroeierij, bij temperaturen van 18 à 19 graden.”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.