teeltgeluid

‘Roodlof met witlof, dat moet je goed plannen’

Vooral het aantal wortels per hectare van het nieuwe Hoquet-ras Absolue, viel Rob de Boer in Spierdijk op, met zowat op 195.000 stuks. De wortels stonden in de Wieringermeer.

“Dat aantal was een uitschieter, maar ook voor het overige ging het rooien probleemloos”, blikt hij nog even terug. “Wel kom je wat meer rooibeschadiging tegen. Er hangt ook weinig grond aan.” Vanwege dat laatste bestaat er wel enige zorg over de bewaarbaarheid van de wortels. “De droge stofgehalten zijn aan de hoge kant. Het is voorstelbaar dat de afrijping daardoor te snel gaat. In de bewaarcel is alles goed bevochtigd, maar of dat de redding is...”

Het ras Absolue (geschikt voor de periode tot oktober) is om te proberen, de 2 hoofdrassen van De Boer zijn Topscore en Vintor. Met Topscore gaat hij door tot oktober. Behalve uit Noord-Holland komen de wortels uit de Noordoostpolder, Zeeland en Frankrijk.

Gecombineerde trek

De eerste kropoogst van de Topscore-wortels viel op 17 december. De Boer had het vorige seizoen voldoende Vintor om daarmee lang door te gaan, zelfs na de verkoop van een deel van deze wortels. Nog een aspect is dat De Boer roodlof trekt (ras Festive), tegelijk met de trek van witlof in dezelfde cellen. Met roodlof is het niet handig te vroeg op de markt te komen, stelt hij. “Teelttechnisch gezien is de gecombineerde trek te organiseren, mits goed gepland. Witlof heeft 3 weken groeitijd, Festive vraagt in deze periode 19 dagen. In de loop van de tijd wordt die trekduur nog wat korter, dan wordt de combinatie met witlof wel wat lastiger.”

2 hoofdrassen

Daar staat tegenover dat De Boer zich steeds minder te maken krijgt met de overschakeling van het ene naar het andere witlofras. Vorig jaar had hij nog 3 hoofdrassen, dit jaar nog 2. “Een enkel ras voor heel het jaar, dat zou het mooiste zijn, voor ons bedrijf van een type als Vintor. Onze klanten willen een lang type lof hebben.”

Oogstrobot blijvertje

Nog een reden waarom Topscore goed past, is de geschiktheid van het ras met de oogstrobot, waarmee De Boer al een aantal jaren werkt. Het apparaat haalt de wortels met kroppen uit de trekbak en legt ze klaar voor verdere verwerking. “Bij Topscore zit het buitenblad relatief los tegen de kroppen. Dat blad is makkelijk te verwijderen, zodat je een vlot oogsttempo kunt aanhouden.” Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van de robot de nodige uren heeft gekost, en nog steeds kost. “Toch wil ik er nooit meer vanaf: vanwege het genoemde werktempo, en omdat je nooit problemen hebt met de personeelsbezetting, of met personeel dat ineens besluit het voor gezien te houden.”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.