teeltgeluid

‘We zijn mooi onder de nitraatnorm gebleven’

Sinds eind oktober is Frank Schelfhout in het Belgische Bornem zijn biologische geteelde prei aan het rooien. Hij doet dat met een Baeckeland klembandrooier. “Nee, geen automatische, er staat nog gewoon iemand achterop de rooier om de prei in rekken te doen.”

Over de productie heeft Schelfhout half december geen klachten. “Ik had lager verwacht, maar door regelmatig te beregenen en door het groeizame najaar heeft het gewas een inhaalslag kunnen maken. De productie is dan ook zeker niet lager dan wat we gewend zijn. De prei is ook goed op gewicht.”

Roest en preimineervlieg

In de loop van het groeiseizoen stak roest de kop op en daar zijn in de biologische teelt geen middelen voor beschikbaar. “Gelukkig hebben een paar heel lichte nachtvorsten de ontwikkeling van roest geremd. De situatie is gestabiliseerd en de mate van aantasting zit op een aanvaardbaar niveau.” Dat geldt ook voor preimineervlieg. “Hoe ernstig dat is, zie je pas bij het schonen. Soms zit het wel tot in het hart en dan kun je zo’n prei weggooien, maar tot nu toe blijft het meestal beperkt tot de buitenste bladeren en die kun je er gewoon van af halen.”

De prijsvorming is niet afwijkend van wat wij gewend zijn

Normale prijsvorming

Over de vraag naar biologische prei heeft Schelfhout geen klachten. “We hebben flink moeten aanpakken in de afgelopen tijd, dus dan zit het wel goed.” De afzet gaat via BelOrta, maar deze prei komt niet voor de klok. “Nee, alles wordt op basis van bemiddeling verkocht. De prijsvorming is niet afwijkend van wat wij gewend zijn in deze periode van het jaar. Gezien het moeilijke groeiseizoen had ik het wel wat beter verwacht.”

Maatregelen afdekken

Voor het geval het wat harder gaat vriezen, heeft Schelfhout al maatregelen getroffen. “We dekken de gewassen niet uit voorzorg al af, zoals in Nederland wel gebeurt. Ik vind dat ook te risicovol met biologische prei, want daar is de ziekte druk toch wat hoger dan in gangbare prei en gaat de kwaliteit wat sneller achteruit. Vers rooien en vers leveren is het beste! Ik heb wel al stukken gerooid om rondom voldoende ruimte te hebben om de gewassen af te dekken en om met het HowiCover-doek uit de voeten te kunnen. De breedte van dat doek is niet helemaal afgestemd op de breedte van de bedden in ons rijpadensysteem. Je moet daarom al wat rooien om een aantal bedden met één breedte onder te kunnen stoppen.”

Afrekening water en nitraat

Aan de verplichting om de hoeveelheid nitraat aan het einde van het jaar te meten heeft Schelfhout inmiddels voldaan. “Gezien de groei en de mineralisatie in het najaar had ik het hoger verwacht, maar we zijn mooi onder de norm gebleven.” De afrekening voor het waterverbruik volgt in januari 2019. “Normaal kost water ons € 300 tot € 400 per jaar. Over 2018 zal de rekening zeker hoger zijn.”

Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.