teeltgeluid

‘Gestopt met zaaien Japanse haver vanwege kauwen’

Teler Theo Vlaar in Andijk maakte midden vorige week de balans op voor bloemkool. “Het was een goed seizoen.” Hij koppelt zijn opmerking aan de huidige prijs: 65 tot 75 cent.

“Alle maten zitten nu rond die prijs. We zijn nu de laatste rassen aan het oogsten, daarmee ga je het seizoensresultaat niet meer veranderen.” Een maand geleden zat de prijs overigens wel even ‘in een dippie’, onder omstandigheden met veel warmte en licht. “Vooral het ras Clarina rijpte toen in grote aantallen af.”

Vorige week was het ras Rafique (Enza) aan de beurt, plus een proefras van Rijk Zwaan. “Die geeft ook mooie kool. Die kunnen we in drie keer wegsnijden. Dat is ook afhankelijk van hoe de verkoop gaat: kunnen we wat kleine maten snijden, dan snijden we een perceel in een keer leeg. Als we alleen zessen oogsten, zijn we rond 1 december klaar.”

Gras gezaaid

Vrijkomende percelen worden niet bewerkt, behoudens een klepelbewerking om de gewasresten te verkleinen. “Zo groeien er geen schimmels en kunnen de wormen ermee aan de slag. We hebben vorige week nog wel gras ingezaaid. Welke percelen we daarvoor uitkiezen, hangt af van de volgteelt. Op percelen waar vroege bloemkool komt, kun je geen groenbemester hebben.”

Op een perceel zijn we halverwege gestopt; achter de zaaimachine wandelden wel 300 tot 400 kauwen mee

Vreterij kauwen geeft onkruid kans

Vanaf augustus werd Japanse haver gezaaid, met wisselend resultaat. Vanwege de droogte had zaaien in juli weinig zin, dat schoof een maand op. Vooral kauwen gooiden roet in het eten, door het zaad op te vreten. “Dan heb je het over grote aantallen vogels. Op een perceel zijn we halverwege gestopt, omdat er achter de zaaimachine wel 300 tot 400 kauwen meewandelden. Door de vreterij groeit het gewas niet meer dicht, waardoor onkruid als brandnetel een kans krijgt. We hebben 2 percelen met Japanse haver geklepeld, om te voorkomen dat het onkruid in het zaad schoot. We hebben ook enkele percelen met Phaecelia ingezaaid, die zijn wel onkruidvrij.” De grasinzaai lukte ook goed. “Ik denk dat de kauwen dat niet in de gaten hadden. We zijn wel wat laat gestart, het gras komt net boven de grond uit.”

Steeds meer kauwen, ganzen en ratten

Volgens Vlaar neemt het aantal kauwen de laatste jaren toe. “Voorheen werkten de jagers met vangkooien, dat mag niet meer. Afschot is volgens mij wel toegestaan, maar met restricties. Ze zeggen weleens: ‘Schiet je 1 kauw, dan blijft de rest weg’, maar met de huidige aantallen helpt dat niet meer, vrees ik.” Daarnaast is er de bestaande druk van ganzen en de groeiende druk van ratten. “Die kunnen een groot probleem gaan worden. Het aantal duiven lijkt wel af te nemen, wellicht omdat roofvogels ze wegvangen.”

Weelderige winterbloemkool onder doek

De winterbloemkool staat er weelderig bij. Vlaar gebruikt het woord ‘florissant’, met een ondertoon die verraadt dat de weggroei wel een tandje minder had gekund. “We hadden gezien de groeiomstandigheden en de mineralisatie best een week later kunnen planten.”

2 weken geleden is bijna alle winterbloemkool onder doek gegaan. “Daar ontkom je niet aan. Anders krijg je heel de winter ganzen op bezoek en mag je 2 tot 3 keer per dag een rondje langs die percelen maken om ze te verjagen.”

Het vroegste ras is Marcastle. “De allervroegste rassen hebben we niet meer. Je moet meteen voldoende oppervlakte planten om met oogstpersoneel aan de gang te gaan, anders moet je de oogst zelf doen. De afzet lijkt me geen probleem. Afnemers die zeggen voor Planet Proof te gaan, kunnen niet om Nederlandse bloemkool heen. In tegenstelling tot het Zuid-Europese product is Nederlandse bloemkool altijd CO2-neutraal.”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.