weblog

‘Meer contact met consument’

Verdwijnen hele slakroppen en bloemkolen uit het schap?

Ik was op de rassendagen in week 39 aanwezig bij een debat over de veranderende voedingsgewoonten. Het debat was georganiseerd door Hazera en had als thema ‘Van commodity tot convenience’, ofwel ‘Van massaproductie tot gemak’. Blijven we maar doorgaan met het produceren van niet op de markt gerichte bulk? Hoe lang maken we het de consument nog lastig door hem of haar een hele bloemkool aan te bieden, terwijl een halve of een kwart genoeg is? Hoe lang koopt de consument nog een krop sla? Natuurlijk is het al langer zo dat de consument kiest voor gemak en gesneden salades. Voor sommige ‘debaters’ was het dan ook duidelijk: over hooguit 10 jaar zijn de hele bloemkolen en slakroppen volledig uit het winkelschap.

Georganiseerde chaos

Ik vond het wel een goed debat, opgezet zoals in het Engelse Lagerhuis met de daaraan gekoppelde regels. Het lijkt een chaos, maar het is toch een georganiseerde chaos. Heel de keten zou aan het debat deelnemen, maar het begin en het einde van de keten ontbrak helaas. Er was niemand van de retail en hoewel we natuurlijk allemaal consumenten zijn, ontbrak ook de niet beroepsmatig bij de tuinbouw betrokken consument. Aanwezig waren wel telers, veredelaars en de handel.

Aan de handel de mooie taak de marge uit te leggen

Veredelaars

De belangrijkste conclusie was dat we in de keten meer moeten samenwerken. Het blijkt toch dat bij menig teler de vertegenwoordiger van de retail nog nooit op het bedrijf is geweest. Nodig hem eens uit! En ik zou willen toevoegen dat we ook vaker met de consument in gesprek moeten gaan. Dan krijgt die meer begrip voor wat wij telers doen en kunnen en krijgen wij beter inzicht in wat de consument wil. Als we daar ook de veredelaars bij betrekken, weten zij de accenten voor hun veredelingsprogramma’s. Aan de handel nog de mooie taak uit te leggen hoe het kan dat een teler 50 cent voor zijn product ontvangt en datzelfde product voor € 2 in de winkel ligt. Ik ben benieuwd of ze dat lukt … Van vaker zo gezamenlijk debatteren, kan volgens mij iedereen alleen maar wijzer worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.