teeltgeluid

‘Voor de spruiten mag het gaan regenen’

Als Kommer Jongejan zijn telefoon heeft opgenomen, is aan het tikkende geluid direct te horen dat hij in de buurt van zijn beregeningshaspel staat. Het is 28 juni, hij is al zo’n drie weken met het apparaat in de weer.

Dat gaat wel bij toerbeurt; hij heeft de beregeningsinstallatie samen met een collega die er in het weekend gebruik van kan maken. Regen was er toen nog niet gevallen. De voorgaande weken niet, maar ook niet toen het op andere plekken in Nederland met bakken uit de hemel kwam.

De droogte volgde na een voorjaar dat Jongejan vanaf de eerste planting op 27 maart tot aan de laatste planting op 23 mei karakteriseert als ‘uit het boekje’. “Alles ging volgens planning, je kon aan de gang op de dagen dat je dat wilde. De planten hebben ook nooit te lang op het erf gestaan, en de weggroei ging ook lekker vlot.”

Laatste plantingen Staedia

De laatste twee plantingen – op 15 en 23 mei – waren met het ras Staedia. Waarmee niet gezegd is dat de vroegste planting ook het vroegste oogstbaar is, weet Jongejan uit ervaring. “Vaak is het met dat ras juist omgekeerd.”

Terug naar de droogte: vorige week had hij de helft van zijn gewasoppervlakte een keer of meermalen beregend, inclusief de 2e jaars plantuien, vroege aardappelen en late aardappelen. “Die late aardappelen komen nu ook aan de beurt, daar moet onderhand wat blad op komen.”

Schieters in Abacus

Bij de spruiten werd (en wordt) het per perceel bekeken. Als er dan beregend wordt, knapt het gewas enorm op. De laatst geplante spruiten waren vorige week nog niet beregend, sommige vroege plantingen al twee keer. Bij de allervroegste planting, met Abacus, kwamen er na de eerste beregeningsbeurt schieters in. “Het is nu even afwachten. Waarschijnlijk is het ontstaan door een combinatie van vroeg planten, daarna een koude periode, en toen weer warmte. Dat perceel ligt bovendien in de luwte, dat kan ook grotere temperatuurverschillen in de hand werken. En wellicht speelt ook een rol dat het zaad was van vorig jaar. De tweede planting Abacus, een week later met zaad van dit jaar, staat er schitterend bij.”

Hoger waterpeil

De beschikbaarheid aan water is geen enkel ogenblik in het gedrang geweest. “Ik zoek naar percelen waar ik altijd voldoende water heb. Is dat niet in orde, dan begin ik er niet aan. Het Waterschap heeft tot nu toe ook altijd super en adequaat gehandeld. Wilde je een hoger waterpeil, dan werd dat geregeld. Dat is super.”

Rassenkwestie of niet

De insectendruk valt mee, dus ook de druk van koolmot. “We hoeven niet zo veel te spuiten. Je vindt ook weinig koolmotten in de valletjes. Met koolvlieg is het erg verschillend. Ik heb vorige week (week 25) een perceel Martinus beregend, daar wemelde het de volgende dag van de vliegen. Tevoren vond ik daar ook veel maden aan de plantvoet, dus de druk was er al, ondanks dat de planten behandeld waren met Tracer. Dat viel op, want tegelijk met die Martinus had ik het ras Albarus behandeld. In die Albarus is geen koolvlieg gevonden. Is het een rassenkwestie? Ik weet het niet.”

Toe aan bijbemesten

Jongejan bemest zijn spruiten aan de basis onder andere met Powerbasic. In de loop van de teelt volgt nog een bijbemesting met een mengmeststof met kali. “Ik ga daar onderhand mee aan de gang. Daarom ben ik nu ook aan het beregenen, om te zien of er weer groei in het gewas komt en wat er aan bijbemesting nodig is.”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.