‘Uitschieters in aspergeprijs zijn verleden tijd’

Vervroegingstechnieken hebben samen met groei van het areaal het groei- en marktpatroon van asperges veranderd. Het vroege aanbod is groot, maar er is ook vraag.

Allerlei vervroegingstechnieken voor asperges werpen hun vruchten af. Er zijn nu al vroeg in het seizoen volop asperges en de veilingprijs is als gevolg daarvan laag. Vroeger was het zo dat in een koud voorjaar zowel de productie als de consumptie laag waren. Vervroegingstechnieken hebben dat patroon veranderd.

De vraag is: is de aspergesector nu structureel doorgeschoten met zijn vervroegingstechnieken? Wordt het straks prijstechnisch interessant om juist weer tegen Sint Jan met een aanbod aan de markt te zijn? Of is het huidige vroege overaanbod meer iets incidenteels van 2017?

In de afgelopen jaren is er in de aspergeteelt fors uitgebreid en met name in de vervroeging is behoorlijk geïnvesteerd. Kas-, blaas- en minitunnels zijn flink in areaal toegenomen. Logisch, omdat juist deze teelten de afgelopen jaren een goed rendement lieten zien, maar ook omdat er voor leden van telersverenigingen Europees geld vanuit de gemeenschappelijke marktordening (GMO-gelden) beschikbaar was voor plantmateriaal. Hierdoor vond een onbezonnen groei van het asperge-areaal plaats.

‘Kas-, blaas- en minitunnels zijn flink in areaal toegenomen’

Wat we dit jaar zien, is een combinatie van alles; een vroeger seizoen, een groter areaal vroege asperges, dus hogere volumes en een latere Pasen. Wat we heel goed zien, is dat we eigenlijk al vanaf de tweede week van maart ruim voldoende volume beschikbaar hebben. Als wij bij Teboza naar de afzetvolumes kijken, dan zijn die vanaf deze periode tot en met nu zeker hoger dan andere jaren, dus de vraag is goed. Enkel het aanbod is gewoon structureel hoger. Hier zullen we in de toekomst rekening mee moeten houden.

Vervroegingstechnieken in asperge werpen hun vruchten af, aldus Will Teeuwen van Teboza. Foto: Bert Jansen
Vervroegingstechnieken in asperge werpen hun vruchten af, aldus Will Teeuwen van Teboza. Foto: Bert Jansen

Met name door de vervroegingstechnieken blijft de productie, ondanks het koude weer, goed op gang. Maar omdat het te koud is, ligt de consumptie in verhouding tot de volumes te laag. Mocht het weer beter worden, dan zullen tegelijk met de aantrekkende vraag de geoogste volumes nog groter worden. Dus een significante prijsstijging is niet te verwachten en we krijgen nog een oogstpiek in week 20.

Mijn verwachting is wel dat we niet die desastreus lage prijzen in de tweede helft van het seizoen krijgen zoals we vorig jaar hadden. Ofwel: heb je als teler de kwaliteit, productie en kostprijs goed onder controle, dan zou de tweede helft van het seizoen rendabel kunnen zijn.

‘Misschien kunnen we de lage beginprijzen als een marketinginstrument zien’

Misschien kunnen we de lage beginprijzen als een marketinginstrument zien. Nieuwe, jonge consumenten met een beperkt budget wordt nu de gelegenheid geboden kennis te maken met de asperge. Wellicht blijven ze.

Het zou me trouwens niet verbazen als nogal wat telers een pas op de plaats zullen maken en volgend jaar terughoudender zullen zijn met investeren in folie en tijd. Hoe dan ook, als telers moeten we ons realiseren dat van de ruim 3.600 hectare asperge vroeger of later in het seizoen hoe dan ook een opbrengst komt.

Kortom, wil je als producent verder, dan is het verstandig om je seizoen zo goed mogelijk te spreiden zodat je er in elk geval bij zit als de prijzen goed zijn. De prijsvorming zal in de toekomst vlakker verlopen dan in het verleden het geval was. Hoge uitschieters zullen structureel minder vaak aan de orde zijn of zelfs helemaal niet meer voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.