weblog

laatste update:1 mei 2017

‘Vroeg volle bak’

Dit voorjaar waren er vroeg asperges en de productie was meteen erg hoog, zowel onder minitunnels als in de verwarmde en onverwarmde teelt.

Door die snelle groei waren de kwaliteit en de smaak direct erg goed. Ik heb wel gehoord dat de vroege start het sommige telers lastig maakte, omdat het personeel aanvankelijk niet altijd beschikbaar was.

Randstad beste plek

De opening van het aspergeseizoen was dit jaar in Amsterdam, in het Amstelhotel. Voor een buitenstaander misschien niet de meest voor de hand liggende plek, maar uit publicitair oogpunt is het dat wel. Om zo veel mogelijk culinaire schijnwerpers op ons product gericht te krijgen, is de Randstad de beste plek.

Rem op productie

De snelle start kwam ook uitgebreid ter sprake tijdens de opening van het nieuwe verwerkingscentrum van The Greenery in Breda voor zachtfruit en asperges. Overigens is de situatie – op het moment dat ik dit schrijf – wel anders, door de huidige lage temperaturen en door de bewolking wordt de productie nu stevig geremd. Gelukkig waren er rond Pasen nog voldoende asperges en werd er flink geconsumeerd.

Handel nog niet klaar voor productie

Het viel me bij het begin van het seizoen ook op dat de handel vaak nog niet klaar was om de hoge productie goed op te vangen. Wellicht was men wat voorzichtig na de ervaringen in 2016. Iedereen stond vroeg klaar om direct flink uit te pakken met asperges, maar toen werd het een laat voorjaar.

Relatief lang seizoen

Over de rest van het seizoen ben ik optimistisch: de velden met minitunnels hebben al veel productie gegeven. Dat geeft afzetruimte voor de komende productie. Al met al ben ik niet ontevreden over het productieverloop tot nu toe. Weliswaar was het (te) vlot in het begin, maar dat maakt dat het seizoen voor asperges ook relatief lang zal zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.