weblog

‘Een eigen minister vind ik niet meer dan terecht’

Voor een goede afweging van hoe we verder moeten, is een minister met agrarische kennis onontbeerlijk.

Op het moment van schrijven is het nog niet zover, een nieuw kabinet. Als de voortekenen niet bedriegen zit daar sinds vele jaren weer een minister van Landbouw in, vrijwel zeker eentje van CDA-huize.

Economie

Ik vind het niet meer dan terecht dat de agrarische sector weer een eigen minister krijgt. Er speelt zoveel in de sector en we leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Dan heb je recht op meer dan een staatssecretaris die deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken. Daar hangt de agrarische sector er toch maar een beetje bij, is mijn indruk.

‘De machtige retail geeft geen cent meer voor ons product’.

Stijgende kosten

Los van de post, is het ook belangrijk dat er een minister komt met kennis van zaken. Immers, er komt nogal wat op ons af in de komende jaren. Er is de arbeidsproblematiek met stijgende loonkosten. We hebben te maken met het middelenbeleid, minder chemisch en meer biologisch, maar in hoeverre zijn dat uitwisselbare alternatieven? De invoering van milieukeur is ingezet, maar wat betekent dat voor de bedrijfsvoering? Kortom, allerlei kosten stijgen, maar de machtige retail geeft geen cent meer voor ons product. Voor een goede afweging van hoe we verder moeten, is een minister met agrarische kennis onontbeerlijk.

‘Er is teveel onzekerheid over het totale kostenplaatje’.

Beschikbaarheid arbeid

Het zijn ook zaken waar wij als aspergetelers nu al mee te maken hebben. De beschikbaarheid van arbeid, maar ook hoe dat er over pakweg twee jaar voorstaat. Immers, wij moeten nu al keuzes maken bij een nieuwe aanleg. Kies ik voor het vroege of late segment? Plaats ik minitunnels en/of leg ik verwarming aan? Er is teveel onzekerheid over het totale kostenplaatje.

Zorgen

Een beetje zorgen maak ik me ook over de huidige stand van de gewassen en de plantenvelden. Op de plantenvelden zie je het loof eerder verkleuren, een reden om eens in de grond te gaan kijken. De gewassen op de productievelden hebben over het algemeen minder stengels en het proces van afsterven is vroeg begonnen. Wat gaat de hoge productie in 2017, in combinatie met een matige hergroei, betekenen voor 2018? Maar een nieuw seizoen en een nieuwe minister bieden nieuwe kansen.

Of registreer je om te kunnen reageren.