weblog

1644 bekeken laatste update:18 jan 2017

'Onbegrijpelijk dat ZLTO en LLTB uit aspergeraad zijn gestapt'

Na het verdwijnen van LTO-Groeiservice in 2014 – en de landelijke LTO-kerngroep voor asperge waarvan ik jaren voorzitter ben geweest – hebben we de Landelijke Adviesraad Asperge opgericht.

In deze raad zitten telers en plantenkwekers afkomstig van de regionale studieclubs, en leden uit de landelijke kerngroep. De representatieve samenstelling van de raad zorgde er mede voor dat een vruchtbare samenwerking kon ontstaan met ZLTO, LLTB en met Aceera.

ZLTO en LLTB zegde samenwerking op

Met elkaar hadden we zes keer per jaar een overleg, formuleerden we een visie over de CAO Open Teelten, droegen we bij aan de invulling van het middelenbeleid, organiseerden we veldexcursies en workshops en droegen we bij aan de landelijke demodagen. Verder gaven we richting aan het onderzoek voor asperges. Kortom, het was een mooie, zinvolle samenwerking tussen diverse partijen.

Tot mijn verbazing zegden ZLTO en LLTB de samenwerking eenzijdig op. Zoals ik het begrijp streven ze naar een belangenbehartigende vakgroep met uitsluitend leden met een LTO-lidmaatschap.

Verder uitdiepende verdeeldheid

Ik vrees dat dit het begin is van een verder uitdiepende verdeeldheid binnen de sector. De beweegredenen van LTO snap ik echter niet, want het is dezelfde LTO die letterlijk pleit voor de vorming van ‘één blok, met een fijnmazig netwerk om de belangen van alle telers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen’. Het belang daarvan neemt alleen maar toe, geven ze aan, omdat de overheid zich steeds minder inspant voor de belangen van land- en tuinbouw.

De werkelijkheid is nu dat er twee sectorgerichte landelijke groepen zijn, die ieder bezig zijn met het ontwikkelen van visies en plannen én langs elkaar heen werken. Dat is contraproductief en een gemiste kans voor LTO.

Lees hier de reactie van LTO: 'Goede redenen voor breuk met adviesraad'

Of registreer je om te kunnen reageren.