‘Tegen 35 graden valt niet te beregenen’

Bij Bas Kok in Andijk is de kwaliteit van zijn bloemkool wat wisselend.

"Ik oogst in Aerospace en in Cornell. Op het ene perceel staan ze allebei prima, op een ander perceel met veel minder humus staan ze minder goed. Daar hebben de gewassen zich door de droogte niet zo goed ontwikkeld." De mindere kwaliteit uit zich in lossere, grauwe kolen en soms wat schift.

Goede gewasontwikkeling

De volgende te oogsten rassen zijn Clarina en Korlanu. "De sinds het weekend wat aangenamere temperaturen hebben die gewassen goed gedaan. Eerst stonden ze wat blauw, nu kleuren ze weer groen. De gewasontwikkeling is goed, ook doordat we continu bezig zijn met water geven. Normaal hoeven we alleen de nieuwe plantingen te beregenen, maar nu moet je alles bij zien te houden en dat bij temperaturen van tegen de 35 graden. Daar valt bijna niet tegen op te beregenen", aldus Kok op 9 juli.

Onkruidbestrijding moeizaam

Hoewel de nieuwe plantingen beregend worden, verloopt de onkruidbestrijding moeizaam. "Op humusrijke percelen is het zeker een probleem. Je probeert net voor of na het beregenen een bespuiting uit te voeren, liefst als de RV nog wat hoger is, maar dat valt niet mee." Dat betekent dat het onkruid vaker mechanisch bestreden moet worden. "En soms moeten we er een keer doorheen lopen om de grote onkruiden uit te trekken. Dat is niet zoveel werk en het ziet er weer netjes uit."

Lage ziektedruk

Naast beregenen, is het op gebied van teeltmaatregelen rustig. "Bijbemesten is niet nodig. We beregenen wel veel, maar daardoor treedt ook mineralisatie op." Qua ziektedruk volstaat een wekelijkse behandeling met Karate Zeon tegen insecten. "Je ziet wat vlinders vliegen, maar tot nu toe zitten er nauwelijks rupsen. De druk van de koolgalmug is wisselend, maar van schade is nog geen sprake geweest."

Dramatische prijzen

De afzet verloopt al sinds een aantal weken moeizaam. "Dat was al voor de hittegolf, maar die heeft er zeker geen goed aan gedaan. Het aanbod is redelijk groot gebleven en de supermarkten houden wel acties, maar de vraag is er niet echt", stelt Kok vast. "Het prijsniveau in de daghandel is de laatste tijd gewoon dramatisch met prijzen tussen 15 en 25 cent per kool."

Of registreer je om te kunnen reageren.