‘Water is hard nodig’

De laatste peen van Groentebedrijf Baetsen en zijn twee collega peentelers van Fossa Eugenia werd begin juni gezaaid.

Het ras is Nairobi, eerder zaaiden ze voor de onderdekkersteelt al Napoli en Maestro; de vroegste Napoli op 20 februari. Daarna werd het zaaischema volgens plan uitgevoerd met om de 14 dagen zaaien. De opkomst was steeds goed, maar daarvoor was kort na zaaien wel de beregeningshaspel met sproeiboom nodig. Daarna volgde de onkruidbestrijding met Centium, Afalon en de bodemhechter Grounded. Waar nodig volgt twee tot drie weken na zaaien een herbehandeling.

Volop beregenen

In de vroege zaaisels is René Baetsen inmiddels volop aan het beregenen. "De gewassen liggen wat achter in groei door het weer en de koude nachten, maar nu beginnen ze door te zetten. Daarvoor is water wel hard nodig." Normaal gesproken start het rooien rond 18 juni, maar dit jaar zal dat naar verwachting tussen 25 en 30 juni zijn. "We hebben dus even weinig peen om te leveren, want de peen die we in de koelcel hebben zitten ter overbrugging is inmiddels bijna op", aldus Baetsen op 18 juni. Hij blikt terug op een seizoen dat naar tevredenheid verlopen is.

Wortelvlieg vraagt aandacht

Qua gewasbescherming vraagt met name de wortelvlieg aandacht. "Op de signaleringsplaten kunnen we zien dat de druk nu hoog is. We gebruiken Coragen, dat werkt zo'n veertien dagen. Bij de vroegste zaaisels volstaat één behandeling; bij de latere zijn er soms twee nodig.

De basisbemesting aan de hand van een grondmonster, wordt zo nodig aangevuld met een bijbemesting met KAS. "We laten eerst een stikstofmonster steken. Als er 30 kilo inzit, strooien we zo'n 100 kilo KAS. Als er 40 tot 50 kilo inzit, strooien we niets. Het gewas moet rustig groeien."

Of registreer je om te kunnen reageren.